Нове ставлення до культури ячменю і селекція в умовах зміни клімату

  • А. Лінчевський -
  • І. Легкун -

Анотація

Мета. Висвітлення результатів селекції сортів ячменю озимого та ярого відділу селекції та насінництва ячменю СГІ–НЦНС в умовах зміни клімату; аналіз ефективності обраних напрямів селекційної роботи щодо підвищення стійкості до абіотичних факторів у різні роки вирощування в умовах Південного Степу та інших екологічних зон України. Методи. Аналітичний, експериментально-польовий, статистичної обробки отриманих результатів на ПК. Результати. Наведено результати розробки нового напряму в селекції ячменю — створення сортів ячменю ярого шестирядного для умов високоінтенсивного землеробства Вакула, Геліос, Галичанин. Показано перші результати в селекції сортів ячменю голозерного озимого як цінної харчової культури на прикладі сорту Презент, який є першим сортом ячменю озимого дворучки голозерного типу, одержаним від схрещування сортів Достойний × БРЛ-5GR (Канада). Державне сортовипробування проходить голозерний сорт дворучка Гордість Пальміри. Його середня урожайність в інституті за роки випробувань становила 7,9 т/га з перевищенням стандарту Достойний на 1,6 т/га (12,5%), голозерного сорту Презент — 2,4 т/га (14,4%). Наведено результати сортовипробування сортів ячменю озимого та ярого за роками та зонами України. Проведено аналіз залежності посухоcтійкості та скоростиглості від стабільності врожайності за роками. Державне сортовипробування проходять перспективні сорти озимого використання Скарб Пальміри, Гордість Пальміри, Гетьман Сагайдачний, Альтерно та ячменю ярого Надійний. Висновки. Зі зміною клімату в Україні змінюються й підходи в селекції рослин. Відділом селекції та насінництва ячменю СГІ–НЦНС створено низку конкурентоспроможних сортів ячменю озимого та ярого, здатних давати сталі врожаї за роками. Результати екологічного та державного сортовипробування свідчать про доцільність впровадження ранньо- та середньостиглої груп сортів в аспекті зміни клімату не лише в степовій, а й у лісостеповій зонах України.
Опубліковано
2020-09-25