Лабораторно-польові експериментальні дослідження мостового агрозасобу

  • В. Булгаков -
  • В. Адамчук -
  • В. Кувачов -
  • І. Головач -
  • Є. Ігнатьєв -

Анотація

Мета. Оцінити технічну реалізацію і виробничу ефективність мостових засобів механізації для колійної системи землеробства в технологічних процесах обробітку ґрунту та внесення технологічних матеріалів на прикладі агрозасобу з розробленою нами конструкцією. Методи. Експериментальні дослідження проводили як за загальноприйнятими, так і за розробленими методиками з використанням сучасного тензометричного і контрольно-вимірювального обладнання з аналогово-цифровим перетворенням сигналів від датчиків інформації. Результати. За результатами експериментальних досліджень мостового агрозасобу у складі сільськогосподарських знарядь для поверхневого обробітку ґрунту доведена висока пристосованість до виконання технологічних процесів з обробітку ґрунту. Побудовано порівняльні графіки нормованих кореляційних функцій і нормованих спектральних щільностей профілів нерівностей слідів постійної технологічної колії і профілів нерівностей агрофонів після проходу зубової борони, S-подібного пружинного розпушувача, а також ротаційної борони. На їх підставі встановлено, що робота сільськогосподарських знарядь для поверхневого обробітку ґрунту добре позначається на характері нерівномірності коливань їх тягового опору. Висновки. Основним генератором формування нерівностей поздовжнього профілю ґрунтових слідів постійної технологічної колії є параметри ґрунтозачепів шин коліс мостового агрозасобу. Коливання нерівностей профілів оброблених агрофонів мостовим агрозасобом із начіпленими сільськогосподарськими знаряддями (S-подібним пружинним розпушувачем і ротаційною бороною) є більш плавними у результаті руху агрозасобу по ущільнених слідах постійної технологічної колії, профіль нерівностей якої має більш низькочастотний характер. Якість обробітку ґрунту агрегатами на основі мостового агрозасобу приблизно така сама, як і в аналогічних традиційних машинно-тракторних агрегатах. Але питомі витрати енергії на 1 га оброблюваної площі новими агрегатами нижчі на 40%.
Опубліковано
2020-09-25