Становлення сучасного підприємницького середовища в аграрному секторі економіки України

  • І.О. Термоса -

Анотація

Мета. Розкрити вплив інновацій та інвестицій на становлення сучасного підприємницького середовища, охарактеризувати види інновацій в аграрному секторі та запропонувати алгоритм їх упровадження. Методи. Використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (аналіз еволюції наукових здобутків українських та іноземних учених щодо впровадження інновацій і формування інноваційного підприємницького середовища в аграрному секторі економіки), порівняльного аналізу (визначено основні відмінності інновацій в агропромисловому виробництві), емпіричний (комплексна оцінка і аналіз об’єкта дослідження), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків). Результати. Обґрунтовано необхідність інноваційної діяльності у суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки. Доведено, що інвестиції є базисом для формування сучасного підприємницького середовища з інноваційними процесами. В історичному контексті досліджено механізм упровадження інноваційного підходу до сільськогосподарського товаровиробництва, запропонованого князем В.О. Кудашевим. На конкретному прикладі показано позитивний вплив інноваційного підходу до ведення сільськогосподарського товаровиробництва, запропоновано алгоритм упровадження інновацій у виробничу діяльність суб’єктами господарювання в аграрному секторі. Висновки. Досліджено основні відмінності інновацій в аграрній сфері. Розкрито сутність інвестицій та їх вплив на формування підприємницького середовища.
Опубліковано
2020-09-25