М.М. Вольф — учений, який запровадив плановість та методологію наукового експерименту для сільського господарства України

  • В. Вергунов -

Анотація

Мета. Розкрити знакові віхи життєвого і творчого шляху, узагальнити основні наукові здобутки талановитого вченого-аграрія, організатора вітчизняного галузевого дослідництва та сільськогосподарської освіти Мойсея Михайловича Вольфа. Методи. Загальнонаукові — аналіз, синтез, класифікація; історичні — проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, ретроспективний, біографічний. Результати. Висвітлено внесок ученого у становлення Харківської обласної сільськогосподарської дослідної станції, Сільськогосподарського наукового комітету України, Науково-консультаційної ради НКЗС УСРР, Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна. Показано його роль у поширенні професійної освіти як члена Комісії з сільськогосподарської освіти в Наркомземі України. Розкрито творчі ініціативи М.М. Вольфа із уведення у галузевий освітній процес курсу «Аграрна економіка», відкриття статистичного факультету при Харківському інституті народного господарства. Висновки. Систематизовано наукову спадщину вченого за напрямами: агрономія; економіка та організація сільського господарства; статистика; ведення й історія вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи; методологія проведення наукового експерименту та його математичне обґрунтування. Доведено, що М.М. Вольф став засновником, теоретиком і практиком запровадження плановості в розвиток сільського господарства УСРР, а також кон’юнктурної сільськогосподарської статистики.
Опубліковано
2020-09-25