Підтримуйте ґрунт живим, захищайте його біорізноманіття

  • С. Балюк -
  • В. Медведєв -
  • Г. Момот -
  • А. Левін -

Анотація

Мета. Аналіз сучасного стану ґрунтів України, обґрунтування заходів законодавчого, нормативно-правового, наукового, інформаційного забезпечення збалансованого землекористування та подолання деградації ґрунтів з використанням міжнародного досвіду ґрунтоохоронної діяльності та землекористування. Методи. Аналіз, синтез, теоретичне узагальнення та порівняння, абстрактно-логічний, монографічний, експертний. Результати. Наведено результати дослідження шляхів подолання деградації ґрунтів для забезпечення збалансованого землекористування, а саме: проведення повторного суцільного (або коригування) ґрунтового обстеження; організація моніторингу ґрунтового покриву з урахуванням європейського досвіду, удосконалення національної системи агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення; законодавче та нормативно-правове забезпечення охорони ґрунтів; поліпшення інформаційного забезпечення за рахунок формування баз ґрунтових даних з розширеними оцінювальними, картографічними й прогностичними можливостями за функціонування Українського ґрунтового інформаційного центру; розробка й прийняття Національної програми охорони ґрунтів і регіональних програм охорони ґрунтів; створення Державної служби охорони і моніторингу ґрунтів; удосконалення якісної оцінки ґрунтів і  визначення об’єктивної ціни земель; актуалізація наукових досліджень з охорони ґрунтів, їх матеріально технічне забезпечення; використання міжнародного досвіду ґрунтоохоронної діяльності та землекористування. Висновки. В країні є всі можливості створити зразкову систему управління ґрунтовими ресурсами і як найкраще виконати положення Конституції України, яка визнала землі (ґрунти) як національне надбання, що перебуває під особливою охороною держави. Для цього необхідні реформування системи державного контролю за станом ґрунтів і регулювання у сфері охорони ґрунтів та їхньої родючості, нова державна політика, розроблення і прийняття нової Стратегії розвитку системи охорони земель в Україні на період до 2030 р.
Опубліковано
2020-12-25