Динаміка лабільних органічних сполук ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів за тривалого агрогенного впливу

  • Т. Партика -
  • Ю. Оліфір -
  • А. Габриєль -
  • О. Гавришко -

Анотація

Мета. Дослідити динаміку лабільних органічних сполук ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту в процесі вегетації ячменю ярого залежно від тривалого застосування різних систем удобрення та періодичного вапнування. Методи. Польові дослідження, фізико-хімічні та порівняльно-аналітичні. Результати. Уміст лабільного гумусу в орному шарі кислого ясно-сірого лісового ґрунту незначний і не перевищує 0,73%. Мінеральні системи удобрення за тривалого застосування зумовлюють найнижчий уміст лабільних сполук гумусу, який за вегетацію не перевищує 0,50%. Застосування органо-мінеральних систем удобрення з унесенням на 1 га сівозмінної площі однієї норми мінеральних добрив (N65P68K68), 10 т/га гною як на фоні вапнування дозою СаСО3, розрахованою за гідролітичною кислотністю, так і за кислотно-основною буферністю забезпечує упродовж вегетації ячменю ярого майже однаковий уміст лабільної (0,49–0,60%) і водорозчинної органічної речовини (0,025–0,042%). Відсутність удобрення під час вегетації ячменю ярого зумовила найнижчі показники водорозчинної органічної речовини (0,013–0,02%) у контрольному варіанті. Висновки. Забезпеченість ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів лабільними формами органічної речовини за умов тривалого агрогенного впливу змінюється залежно від систем удобрення і використання.
Опубліковано
2020-12-25