Сучасний стан застосування біологічних засобів захисту рослин в агроценозах України

  • Г. Ткаленко -
  • О. Борзих -
  • В. Ігнат -

Анотація

Мета. Проаналізувати багаторічні дані щодо розробки та застосування біологічних засобів захисту рослин в Україні. Методи. Мікробіологічні, біохімічні, ентомологічні, польові, математико-статистичний та інформаційно-аналітичний. Результати. Установлено, що в Україні за останні 20 років площі оброблюваних сільськогосподарських угідь біологічними засобами захисту рослин від шкідливих організмів зменшилися з 8,5% (2000 р.) до 3,6% (2019 р.), а в 2006 р. частка оброблюваних площ біозасобами була найменшою (2,9%). Найбільше біологічні препарати застосовують проти мишовидних гризунів, підгризаючих і листогризучих совок, стеблового метелика та комплексу шкідників в овочевих і зернових агроценозах та в плодових насадженнях. Наведено наукові розробки з біологічного методу захисту рослин. Розроблено й апробовано екологічно безпечну систему захисту овочевих культур відкритого і закритого ґрунту, здійснено пошук високоефективних штамів мікроорганізмів для створення та напрацювання нових біологічних препаратів. Досліджено способи ступінчастої селекції з відбором продуктивних моноізолятів для отримання виробничих штамів ентомопатогенів. Удосконалено глибинну технологію малотоннажного виробництва біопрепарату Триходерміну-Р для умов біолабораторій України. Висновки. Установлено, що обсяги оброблюваних площ біологічними засобами захисту рослин щороку зменшувалися і в 2019 р. становили 1,8 млн га із 49,8 млн га усіх оброблюваних площ. В Інституті захисту рослин НААН розроблено екологічно безпечну систему захисту овочевих культур відкритого і закритого ґрунту від шкідливих організмів і створено колекцію високоактивних і продуктивних штамів ентомопатогенів, мікроорганізмів-антагоністів, хижих нематофагових грибів — продуцентів біологічних препаратів, що дасть змогу збільшити об’єми напрацювання і обсяги застосування біологічних засобів захисту рослин в Україні.
Опубліковано
2020-12-25