Вплив заміни соєвого шроту на соняшниковий у раціоні курчат-бройлерів на їх ріст і розвиток

  • О.В. Гавілей -
  • С.М. Панькова -
  • О.О. Катеринич -
  • Л. Полякова -

Анотація

Мета. Проаналізувати рівні заміни сої протеїновим соняшниковим концентратом у раціонах для курчат-бройлерів та оцінити вплив цього інгредієнта на ріст і розвиток птиці. Методи. Дослід проведено на курчатах-бройлерах кросу Кобб 500 за відгодівлі з добового до 42-денного віку. Сформували 3 групи по 50 курчат, яких годували за раціонами із заміною соєвих компонентів на протеїновий соняшниковий концентрат на рівнях: 0% (контрольна група), 45% (дослідна 1-ша) та 70% (дослідна 2-га). Щодня обліковували споживання корму і падіж птиці, щотижня контролювали її живу масу. Наприкінці досліду оцінили забійні якості бройлерів. Результати. Додавання до раціонів курчат-бройлерів протеїнового соняшникового концентрату (рівень сирого протеїну — 44,4%) не мало негативного впливу на їх ріст і розвиток, а навпаки, сприяло збільшенню кінцевої живої маси на 20,3% (дослідна 2-га). Заміна сої на цей інгредієнт на рівні 45% (дослідна 1-ша) істотно не вплинула на конверсію корму, динаміку живої маси і забійні якості курчат. Збільшення рівня заміни до 70% (дослідна 2-га) сприяло поліпшенню продуктивності птиці — середньодобовий приріст живої маси перевищував цей показник у інших груп на 19,4–20,9%. Вихід патраної тушки в групі з 70%-ю заміною сої на соняшник був на 5,5% вищим, ніж на контролі (без соняшнику) та групі дослідна 1-ша (45%-ва заміна сої на соняшник) — 73,1% проти 67,6–67,7%. Витрати корму на 1 кг приросту в групі дослідна 2-га були нижчими на 14,8–15,3% (1,61 кг). Індекс м’ясної продуктивності за використання раціону з 70%-ю заміною сої протеїновим соняшниковим концентратом становив 322,5. Висновки. З урахуванням показників продуктивності (збільшення живої маси та інтенсивності її приросту, поліпшення конверсії корму, підвищення виходу патраної тушки) та технологічної ефективності відгодівлі рекомендуємо замінювати до 70% соєвих компонентів на протеїновий соняшниковий концентрат у раціонах курчат-бройлерів.
Опубліковано
2020-12-25