Селекційний ідеатип нового сорту льону олійного, адаптованого до умов Лісостепу

  • Є. Заїка -
  • О. Дрозд -
  • В. Кондратюк -
  • Т. Пивовар -

Анотація

Мета. Створити новий ідеатип сорту льону олійного, що забезпечить приріст виробництва насіння в умовах Лісостепу з високою врожайністю, якістю насіння і стійкістю до хвороб. Методи. Польовий метод — для визначення взаємодії предмета досліджень із природними та агротехнічними чинниками; вимірювально-ваговий — для визначення висоти рослин, урожайності соломи, волокна, насіння; розрахунково-порівняльний — для економічної оцінки вирощування різних сортів льону-довгунця; статистичний, дисперсійний — для виявлення достовірності отриманих результатів дослідів. Результати. На основі польових досліджень зареєстрованих сучасних сортів льону олійного виділено ключові господарсько цінні ознаки, що використали для створення селекційного ідеатипу сорту льону олійного, адаптованого до зони Лісостепу. За основними параметрами ідеатипу в процесі селекції відібрано цінні селекційні лінії льону олійного, що мають комплекс цінних ознак і достовірно перевищують сорт-стандарт за продуктивністю. Висновки. На основі польових досліджень і даних лабораторних аналізів розроблено селекційний ідеатип сорту льону олійного, адаптованого до умов зони Лісостепу. Запропонована модель може бути використана на підготовчому етапі селекції — при підборі батьківських форм для схрещування та безпосередньо у процесі селекції — при доборі рослин серед різних поколінь гібридів у селекційних розсадниках та при оцінці стійкості сортів до біотичних та абіотичних факторів, що використано у селекційному процесі ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Опубліковано
2020-12-25