Теоретичне обґрунтування конструктивних параметрів вібраційного викопувального робочого органа

  • В. Булгаков -
  • І. Головач -

Анотація

Мета. Обґрунтувати раціональну конструктивну довжину робочого русла вібраційного викопувального робочого органа за взаємодії з тілом коренеплоду буряку цукрового під час його викопування із ґрунту. Методи. Теоретичні дослідження проведено з використанням основних положень теорії сільськогосподарських машин, вищої математики і теоретичної механіки. Числові розрахунки та графічні залежності отримано із застосуванням ПК на основі розроблених і стандартних програм. Результати. Побудовано розрахункову схему контакту коренеплоду з робочим органом і знайдено аналітичну залежність кількості коливань вібраційного викопувального робочого органа за взаємодії з коренеплодом, за час його перебування в зоні задньої частини робочого русла копача, від довжини задньої частини робочого русла, частоти коливань робочого органа і поступальної швидкості руху копача. На підставі проведених аналітичних досліджень отримано вираз для визначення мінімально допустимої частоти коливань робочого органа за умови забезпечення обов’язкового захвату кожного коренеплоду викопувальними лемешами. Висновки. У результаті розрахунків визначено, що за довжини задньої частини робочого русла копача 0,1 м та поступальної швидкості руху VП = 2,1 м/с частота коливань ν = 20,3 Гц забезпечує задовільний режим вібраційного викопування коренеплодів. Частоти ν = 15,7 Гц і ν = 8,5 Гц впливають недостатньо. За тієї самої довжини задньої частини робочого русла і поступальної швидкості руху VП = 1,3 м/с частоти ν = 20,3 Гц і ν = 15,7 Гц забезпечують задовільний режим вібраційного викопування коренеплодів, а частота ν = 8,5 Гц–недостатній (деякі коренеплоди не вилучаються робочим органом або зламуються у хвостовій частині). Для забезпечення задовільного режиму вібраційного викопування коренеплодів за швидкості поступального руху копача VП = 2,0 м/с і частоти коливань робочого органа ν = 10 Гц потрібно, щоб довжина задньої частини робочого русла копача дорівнювала 0,2 м. У результаті числових розрахунків визначено діапазон допустимих частот коливань робочого органа, які можна рекомендувати для швидкостей поступального руху в межах 1,3–2,2 м/с, враховуючи обмеження частот коливань робочого органа за умов обов’язкового захвату кожного коренеплоду викопувальними лемешами.
Опубліковано
2020-12-25