Моделювання перспективних систем аграрного вироб­ництва на меліорованих землях Волинського регіону

  • Ю. Тараріко -
  • В. Величко -
  • Ю. Сорока -
  • Р. Сайдак -

Анотація

Мета. Оцінити рівень прибутковості сучасної практики ведення рослинництва, встановити чинники, що впливають на цей показник, та запропонувати способи збільшення чистого прибутку від виробничої діяльності на меліорованих землях Волині. Методи. Багатоваріантне імітаційне комп’ютерне моделювання перспективних варіантів розвитку аграрного виробництва на меліорованих землях Волинського регіону здійснювалося на програмному комплексі «Агроекосистема» з використанням статистичних даних. Результати. Сучасне агровиробництво рослинницької спеціалізації вирізняється невисоким рівнем прибутковості з істотним її коливанням за роками. У Волинській області в середньому за 6 років (2011–2016) чистий прибуток при вирощуванні зернових культур був на рівні 170 у.о./га. При цьому різниця між виручкою від реалізації та виробничими витратами на вирощування пшениці озимої за роками коливається від 78 до 175 у.о./га із середнім значенням 134 у.о./га і встановлено тісну залежність між ціною реалізації та собівартістю зерна і зворотну залежність між зазначеними показниками та врожайністю культури. Це може свідчити про існування чинників, що обмежують прибутковість усіх виробників рослинницької продукції на певному рівні. Істотне коливання врожайності та прибутковості, з іншого боку, пояснюється змінними погодними умовами, зокрема погіршенням умов сприятливості для вирощуваних культур у літні місяці, коли вірогідність виникнення дефіциту вологи значно зросла. У зв’язку з цим виникає необхідність двостороннього регулювання водно-повітряного режиму ґрунту шляхом модернізації меліоративних систем. За існуючого рівня чистого прибутку очікувані обсяги капітальних затрат окупатимуться занадто довго. Перехід на засади біоенергетичного різнопрофільного аграрного виробництва дасть змогу значно підвищити його прибутковість із короткими термінами окупності фінансових видатків. Висновки. Проведення міжгалузевої оптимізації на засадах відновлення ефективної роботи меліоративних систем Волинського регіону, розвитку тваринництва, вирощування льону та глибокої переробки сировини до готової продукції і біоенергії потребує капітальних затрат на рівні 13 тис. у.о./га з очікуваним чистим прибутком 8–10 тис. у.о. та строком окупності фінансових ресурсів 2–3 роки. Формувати такі виробничі системи потрібно на засадах залучення великих інвестиційних ресурсів і створення асоціацій землекористувачів у межах дії меліоративних систем.
Опубліковано
2020-12-25