Удосконалення системи охорони ґрунтів від ерозії в умовах змін клімату

  • В. Коляда -
  • О. Круглов -
  • А. Ачасова -
  • М. Шевченко -
  • О. Дьомкін -
  • П. Назарок -

Анотація

Мета. Показати наявні кліматичні тренди, їх вплив на ерозійні процеси та вдосконалити систему охорони ґрунтів. Методи. Польові, лабораторні,картографічні, статистичні, геоінформаційного аналізу, математичного моделювання. Результати. Прояв глобальних змін клімату в Україні полягає у підвищенні середніх температур повітря та суми активних температур, зростанні посушливості і зміні повітряного режиму та режиму опадів у напрямі збільшення неоднорідності їх розподілу впродовж року та зростання частки сильних дощів і злив. Це призводить до підвищення ерозійної небезпеки, що потребує перегляду наявної системи ґрунтоохоронних заходів і більш жорстких вимог до їх застосування. Комплекс агротехнічних та організаційних заходів, що полягає в оптимізації структури сівозмін, виведенні з ріллі найбільш ерозійно небезпечних ділянок і застосуванні ґрунтозахисної агротехніки, дає змогу в більшості випадків знизити рівень втрат ґрунту до нормативних значень. Серед способів основного обробітку ґрунту слід надавати перевагу чизелюванню, що дає можливість зберігати на поверхні ґрунту рослинні рештки. Для проведення ерозійних досліджень доцільно враховувати частину поверхні, вкритої рослинними рештками або захищеної від дії вітру лісомеліоративними насадженнями. Також перспективно використовувати неконтактні методи, скажімо магнітометрії. Математичне моделювання процесів ерозії, що є необхідною складовою розробки системи протиерозійного захисту, потребує перегляду застосовуваних параметрів опадів відповідно до кліматичних змін. Висновки. Удосконалення системи охорони ґрунтів від ерозії в умовах змін клімату слід проводити послідовно на кожній зі складових цієї системи, починаючи з оптимізації структури сівозмін і використання ґрунтозахисних агротехнічних заходів. Попри загалом позитивний досвід використання ґрунтозахисних агротехнічних заходів на землях із високою ерозійною небезпекою для запобігання ерозії їх потрібно застосовувати в комплексі з гідротехнічними та агролісомеліоративними заходами, що має здійснюватися на загальнодержавному рівні.
Опубліковано
2020-12-25