Теоретичні і прикладні аспекти прогнозування стану ґрунтового покриву

  • В. Медведєв -
  • І. Пліско -

Анотація

Мета. На основі узагальнення наявного досвіду обґрунтувати теоретичні аспекти прогнозування змін стану ґрунтового покриву та розробити моделі прогнозування змін основних фізичних, агрохімічних, фізико-хімічних властивостей орних ґрунтів країни. Методи. Інформаційно-аналітичний, математико-статистичні (кореляційно-регресійний, педотрансферного моделювання). Результати. На основі аналізу літературних джерел доведено актуальність питань, пов’язаних із прогнозуванням змін основних властивостей орних ґрунтів України для запобігання розвитку деградаційних процесів і своєчасного використання ґрунтоохоронних заходів, які сприятимуть стабілізації рівня їх родючості в сучасних умовах. Проаналізовано основні методи прогнозування (експертні, екстраполяційні, інтраполяційні тощо) та обґрунтовано теоретичні аспекти прогнозування у ґрунтознавстві. За використання вибірок із бази даних «Властивості ґрунтів України» розроблено приклади моделей прогнозування змін гумусного стану, фізичних, фізико-хімічних та агрохімічних властивостей орних ґрунтів. Запропоновано основні державні пріоритети щодо технологічних заходів з охорони та стабілізації рівня родючості орних ґрунтів. Висновки. Установлено, що зі збереженням сучасного рівня взаємозв’язків в агросфері, який характеризується розвитком деградаційних процесів в умовах наявного дефіцитного балансу основних поживних речовин, підкислення та забруднення ґрунтів радіонуклідами й важкими металами, прогнозування змін основних властивостей ґрунтів і біорізноманіття залишатиметься негативним. Окреслено основні державні пріоритети щодо технологічних заходів з охорони та стабілізації рівня родючості орних ґрунтів.
Опубліковано
2021-01-25