Оцінка придатності місцевих сировинних ресурсів для виготовлення субстратів за вирощування малопоширених ягідних культур

  • Т. Бортнік -
  • В. Гаврилюк -
  • А. Бортнік -

Анотація

Мета. Розробити систему оцінки придатності місцевих сировинних ресурсів для виготовлення субстратів, придатних для вирощування малопоширених ягідних культур. Методи. Діалектичний — для оцінки придатності місцевих сировинних ресурсів для виготовлення субстратів з урахуванням агробіологічних особливостей ягідних культур, аналітико-статистичний — для аналізу наявних сировинних ресурсів і відходів промисловості у Волинській області, лабораторний — для дослідження фізико-хімічних властивостей основних видів компонентів субстратів (торф, сапропель). Результати. Проведено комплексну оцінку придатності місцевих сировинних ресурсів Волинської області. Запропоновано найбільш перспективні та придатні з урахуванням агробіологічних особливостей росту і розвитку малопоширених ягідних культур види місцевих ресурсів для виготовлення ґрунтових субстратів. Виявлено, що щільність субстрату, реакція ґрунтового розчину та вміст у ньому золи, азоту, фосфору та калію мають найбільший вплив на ріст і розвиток малопоширених ягідних культур упродовж вегетаційного періоду. Розроблено систему оцінки придатності основних видів місцевих сировинних ресурсів (торфу, сапропелю) для виготовлення ґрунтових субстратів, призначених для вирощування малопоширених ягідних культур, яка ґрунтується на агробіологічних особливостях рослин і передбачає урахування основних параметрів. Висновки. Запропонована система оцінки придатності місцевих сировинних ресурсів для виготовлення ґрунтових субстратів дає змогу швидко оцінити придатність основних видів компонентів субстрату (торфу, сапропелю) та за потреби скоригувати основні параметри.
Опубліковано
2021-01-25