Удосконалення елементів технології вирощування чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.) в умовах зрошення

  • Н. Приведенюк -
  • Л. Глущенко -

Анотація

Мета. Удосконалити елементи технології вирощування чебрецю звичайного cпособом встановлення оптимальної площі живлення рослин, дози основного внесення мінеральних добрив, за розсадного способу розмноження в умовах краплинного зрошення. Методи. У наукових дослідженнях було використано методичні підходи, які традиційно застосовують у вітчизняній сільськогосподарській практиці та в лікарському рослинництві. Зокрема, розроблення схем дослідів виконано за методиками Б.О. Доспєхова та М.М. Горянського, відбір рослинних зразків, біометричні виміри й облік урожайності проводили з урахуванням особливостей лікарських культур за методиками А.І. Брикіна та О.А. Поради. Вологість кореневмісного шару ґрунту впродовж вегетації підтримували на рівні 75 – 80% від найменшої вологомісткості. Результати. На основі проведених досліджень встановлено залежність урожайності чебрецю звичайного від площі живлення рослин та доз основного внесення мінеральних добрив. Виявлено, що зі збільшенням кількості рослин на одиницю площі (гектар), урожайність сухої сировини чебрецю звичайного збільшувалася. Найвищий вихід трави на першому році вегетації отримали за густоти 222 тис. росл./га. На другому році — найвищу урожайність сухої трави чебрецю отримано за густоти 111 тис. росл./га. При уточненні доз основного внесення мінеральних добрив за вирощування чебрецю звичайного виявлено залежність — зі збільшенням дози внесення добрив урожайність культури підвищувалася. На контрольному варіанті (без основного внесення мінеральних добрив) урожайність сировини (сухої трави) становила 3,19 т/га на 1-му році вегетації та 3,73 т/га — на 2-му. Найвищу урожайність чебрецю звичайного отримано за внесення основного мінерального добрива у дозі N180P180K180, яка становила 4,69 т/га на 1-му році вегетації та 5,82 т/га — на 2-му. Висновки. Доведено, що удосконалені елементи технологічного процесу вирощування чебрецю звичайного, в умовах зрошення, забезпечують отримання високих урожаїв сировини. Зокрема, необхідно скоригувати густоту висаджування рослин, що забезпечує оптимальну площу живлення культури — від 111 тис. росл./га до 222 тис. росл./га та забезпечити основне внесення мінеральних добрив у дозі N180P180K180.
Опубліковано
2021-01-25