Диференціальне рівняння руху коренеплоду при його вібраційному викопуванні з ґрунту

  • В. Булгаков -
  • В. Адамчук -
  • І. Головач -
  • З. Ружило -
  • Є. Ігнатьєв -

Анотація

Мета. Підвищення продуктивності та якості викопування коренеплодів буряків цукрових шляхом обґрунтування раціональних конструктивних і кінематичних параметрів вібраційного викопувального робочого органа. Методи. При проведенні теоретичних досліджень використано методи вищої математики, зокрема інтегрування диференціальних рівнянь, і теоретичної механіки — основного закону динаміки матеріальної точки. Результати. Складено еквівалентну схему силової взаємодії коренеплоду з робочими поверхнями вібраційного викопувального робочого органа, на підставі якої побудовано нову розрахункову математичну модель вібраційного вилучення коренеплоду буряку з ґрунту, а саме, отримано систему диференціальних рівнянь руху коренеплоду по робочих поверхнях лемешів при його вібраційному вилученні. Розв’язок даної системи диференціальних рівнянь на ПК дав змогу побудувати основні графічні залежності між конструктивними і кінематичними параметрами зазначеного технологічного процесу. Висновки. Отримано нові аналітичні залежності швидкості та переміщення коренеплоду в часі за напрямком поступального руху вібраційного викопувального робочого органа з урахуванням його конструктивних і кінематичних параметрів. За допомогою ПК побудовано залежності швидкості та переміщення коренеплоду в часі при його русі вгору в процесі вилучення з ґрунту з урахуванням конструктивних та кінематичних параметрів вібраційного викопувального робочого органа. При проведенні розрахунків було встановлено, що час вилучення коренеплоду з ґрунту становить 0,032 с.
Опубліковано
2021-01-25