Хімічна меліорація кислих ґрунтів з відтворенням і регулюванням їх родючості за біологізації систем удобрення в умовах Лісостепу України

  • А. Заришняк -
  • В. Іваніна -
  • А. Сипко -
  • О. Стрілець -
  • Н. Зацерковна -
  • Г. Гончарук -
  • Л. Грицишина -
  • М. Костащук -
  • Г. Мазур -

Анотація

Мета. Вивчити вплив удосконалених технологій внесення дефекату на динаміку родючості, фізико-хімічні та агрохімічні властивості сірого лісового слабокислого ґрунту та чорнозему вилугуваного слабокислого, продуктивність буряків цукрових за біологізації систем удобрення в умовах Правобережного і Центрального Лісостепу України. Методи. Здійснено фізико-хімічні й агрохімічні аналізи ґрунту, фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин. Результати. Найдієвішою на ґрунтово-вбирний комплекс сірого лісового слабокислого ґрунту та чорнозему типового вилугуваного слабокислого визначено 1,5 норми СаСО3 за Нг (9,0 та 7,5 т/га у фізичній вазі). При цьому досягнуто максимальної нейтралізації кислотності ґрунтів: показник рНсол ґрунтового розчину підвищився до 7,2 та 6,9, гідролітична кислотність ґрунтів знизилася до 0,42 та 1,0 смоль/кг ґрунту з підвищенням суми ввібраних основ до 25,7 та 28,5 смоль/кг ґрунту і ступеня насичення основами до 95,3 та 97,0%. Найефективнішою нормою дефекату щодо впливу на вміст основних елементів живлення в сірому лісовому слабокислому ґрунті та чорноземі вилугуваному слабокислому визначено внесення 1,5 норми СаСО3 за Нг (9,0 та 7,5 т/га у фізичній вазі). При цьому досягнуто максимального вмісту лужногідролізованого азоту — 207,3 та 140,5, рухомого фосфору — 357,7 та 172,4, обмінного калію — 198,4 та 106,4 мг/кг ґрунту, відповідно. Продуктивність буряків цукрових при цьому зросла до 52,7 та 67,7 т/га зі збором цукру — 10,3 та 12,0 т/га, відповідно. Висновки. Застосування дефекату на слабокислому сірому лісовому ґрунті і чорноземі вилугуваному слабокислому за вдосконалених способів і технологій внесення за біологізації систем удобрення буряків цукрових сприяло поліпшенню фізико-хімічних та агрохімічних властивостей ґрунтів зі збереженням їх родючості і продуктивності.
Опубліковано
2021-01-25