Продуктивність просапної сівозміни за мінімізованого і нульового обробітків ґрунту в умовах зрошення півдня України

  • М. Малярчук -
  • Н. Резніченко -
  • А. Малярчук -
  • Д. Котельников -

Анотація

Мета. Визначити продуктивність 4-пільної просапної сівозміни за мінімізованого і нульового основного обробітків ґрунту та органо-мінеральних систем його удобрення з використанням післяжнивних решток і сидератів в умовах зрошення півдня України. Методи. Польовий, кількісно-ваговий, візуальний, лабораторний, розрахунково-порівняльний, математико-статистичний методи з використанням загальновизнаних в Україні методик і методичних рекомендацій. Результати. Наведено результати експериментальних досліджень формування продуктивності культур 4-пільної просапної сівозміни за різного основного обробітку ґрунту й удобрення на зрошуваних землях у зоні дії Каховської зрошувальної системи. Установлено, що найвищу продуктивність забезпечила сівозміна на фоні різноглибинного чизельного основного обробітку, яка за органо-мінеральної системи удобрення з використанням післяжнивних решток і сидерата на фоні різних доз мінеральних добрив забезпечила отримання 8,06–9,10 т/га зернових одиниць. Використання на добриво сидерата сприяло підвищенню продуктивності сівозміни за диференційованого та мілкого (12–14 см) одноглибинного дискового розпушування на 6,5%, за різноглибинного чизельного — на 7,4, за нульового — на 9,2%. Висновки. На темно-каштановому ґрунті в умовах зрошення півдня України найвищу продуктивність забезпечила просапна сівозміна за різноглибинного безполицевого основного обробітку на фоні органо-мінеральної системи удобрення з внесенням N120Р40 та використанням на добриво побічної продукції культур сівозміни та сидератів.
Опубліковано
2021-01-25