Технологічні параметри водорегулювання при вирощуванні високопродуктивних кормових культур на осушуваних землях гумідної зони України

  • Г. Воропай -

Анотація

Мета. Розробити технологічні параметри водорегулювання за вирощування високопродуктивних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів) на осушуваних землях гумідної зони України. Методи. Аналітичні і експериментальні на виробничих ділянках меліоративних систем, математичного моделювання та обробки експериментальних даних. Результати. Визначено технологічні параметри водорегулювання (норми рівня ґрунтових вод і вологості в кореневому шарі ґрунту) за вирощування високопродуктивних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів) на торфових і мінеральних ґрунтах. Установлено допустимі терміни, у які меліоративна система має забезпечити відведення надлишкових вод і своєчасне зниження рівня ґрунтових вод до рекомендованих показників. Визначено, що сучасні зміни клімату в зоні Полісся України проявляються в нерівномірному розподілі опадів упродовж вегетаційного періоду, аномальних стрибках середньодобової температури повітря і низьких нічних температурах повітря (<10оС) у літній період, які впливають на сільськогосподарське виробництво, особливо на вирощування теплолюбних культур. За таких метеорологічних умов при забезпеченні оптимальних меліоративних режимів урожайність пайзи, яка за біологічними особливостями є теплолюбною культурою, у 2019 р. за всіх варіантів удобрення була найменшою порівняно із середньою урожайністю за 2016–2018 рр. Висновки. В умовах змін клімату для забезпечення оптимальних параметрів водорегулювання і проведення зволожувальних заходів на меліорованих землях Полісся та Лісостепу України в посушливі періоди слід передбачати накопичення достатніх об’ємів води з максимальним використанням акумулювальної здатності меліорованих територій і наявних ресурсів поверхневих водних джерел, розташованих за межами дренажних систем.
Опубліковано
2021-01-25