Вплив щільності будови та вологості ґрунту на продуктивність інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю ярого

  • К. Уваренко -

Анотація

Мета. Визначити вплив агрофізичних параметрів орного шару ґрунту на продуктивність сортів ячменю ярого різного типу інтенсивності за умов застосування мінеральних добрив на прикладі чорнозему типового глибокого малогумусного глибокоскипаючого важкосуглинкового на лесовидному суглинку Лівобережної частини Лісостепу України. Методи. Лабораторно-аналітичний, лабораторно-модельний, польовий (дрібноділянковий), математико-статистичний, розрахунковий. Результати. Установлено поліпшення умов проростання, розвитку та підвищення біологічної маси сортів досліджуваної культури за щільності та вологості ґрунту на рівні 1,2 г/см3 і 80% від найменшої вологоємності (НВ) порівняно з ущільненим ґрунтом. Визначено оптимальні значення щільності будови та вологості ґрунту для забезпечення максимальної біомаси інтенсивного сорту ячменю ярого Взірець: 1,2 г/см3 та 100% від НВ (за умов унесення 90 кг/га діючої речовини (д.р.) азотних, фосфорних і калійних добрив); напівінтенсивного сорту Здобуток: 1,2 г/см3 та 80% від НВ (за умов унесення 45 кг/га д.р. азотних і фосфорних добрив та 90 кг/га д.р. калійних добрив). У ході польових досліджень виявлено зниження використання елементів живлення з ґрунту: азоту на 4,0% — для інтенсивного та 2,0% — для напівінтенсивного сортів; фосфору — на 3,4 та 4,7%; калію — на 10,7 та 6,3% відповідно, за високого (1,4 г/см3) рівня ущільнення порівняно до його низького (1,0 г/см3) рівня. За таких самих умов виявлено зниження й урожайності зерна ячменю ярого: інтенсивного сорту — на 25, напівінтенсивного — на 22%. Висновки. За результатами експериментальних досліджень виявлено комплексний вплив рівнів зволоження та ущільнення ґрунту і встановлено їх оптимальні параметри за вирощування інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю ярого, за яких досягнуто їхню максимальну врожайність в умовах удобрення ґрунту.
Опубліковано
2021-01-25