Вплив різних доз біопрепарату Меганіт Нірбатор на емісію парникових газів з курячого посліду

  • М. Воробель -
  • В. Каплінський -
  • В. Пінчук -
  • А. Дмитроца -

Анотація

Мета. Установити ефективність впливу різних доз біопрепарату Меганіт Нірбатор на емісію парникових газів (СН4, СО2) з курячого посліду за мезофільного режиму анаеробного зброджування (in vitro). Методи. Дослідження проведено з використанням лабораторних, аналітичних і математико-статистичних методів. Лабораторні методи — для встановлення рівня виділення парникових газів з курячого посліду при використанні різних доз біопрепарату Меганіт Нірбатор; аналітичні — для аналізу та обґрунтування одержаних результатів; математико-статистичні — для оцінки достовірності результатів досліджень. Результати. На основі одержаних результатів у процесі проведення дослідження встановлено, що використання біопрепарату Меганіт Нірбатор у курячому посліді незалежно від дози активує процес метаногенезу впродовж досліджуваного періоду, що підтверджується зростанням рівня рН до 9,2 од. Водночас із вищим показником рН у досліджуваному субстраті внесення біопрепарату Меганіт Нірбатор у курячий послід при анаеробному бродінні (in vitro) за мезофільного режиму зумовлює більший вихід метану та вуглекислого газу: у I варіанті — на 11,8%, II — на 22,9, у III — на 27,9%, порівняно з контролем. Висновки. Експериментально доведено та науково обґрунтовано ефективний вплив біопрепарату Меганіт Нірбатор на емісію парникових газів — метану та вуглекислого газу з курячого посліду за мезофільного режиму анаеробного бродіння (in vitro). За результатами досліджень установлено, що найефективніший вплив на емісію СН4 і СО2 виявляє біопрепарат Меганіт Нірбатор у дозі 50 мл (16,7%), який підвищує їхні кількісні показники на 22,9%, тоді як збільшення дози цього препарату істотно не впливає на вихід досліджуваних газів. Отже, біопрепарат Меганіт Нірбатор можна використовувати як стимулятор інтенсифікації виходу біогазу з курячого посліду при переробці у біогазових установках, тим самим мінімізуючи негативний вплив сільського господарства, зокрема галузі птахівництва, на стан навколишнього природного середовища.
Опубліковано
2021-02-25