Продуктивність поліпшених та культурних сіножатей і пасовищ в басейнах малих і середніх річок зони Лісостепу

  • В. Камінський -
  • М. Штакал -
  • Л. Коломієць -
  • В. Кургак -
  • В. Штакал -

Анотація

Мета. Встановити ефективність сільськогосподарського використання заплав річок і прилеглих територій під поліпшені та культурні сіножаті і пасовища та визначити напрямки поліпшення екологічної ситуації за кліматичних змін в умовах Лісостепу. Методи. Польовий, лабораторний, статистичний, енергетичний та системного аналізу. Результати. Вирощування багаторічних трав на осушуваних торфових ґрунтах забезпечує як високу продуктивність угідь, так і охорону довкілля. Урожайність за внесення фосфорно-калійних добрив (Р45К120) на поліпшених пасовищах становить 7,13-7,41 т/га сухої маси і 0,86-0,93 т/га сирого протеїну, на культурних пасовищах відповідно — 7,16-7,8 т/га і 0,86-1,04 т/га. На фоні N90Р45К120 продуктивність поліпшених і культурних пасовищ зростає відповідно до 8,49-8,64т/га і 1,08-1,15 т/га. Створення поліпшених пасовищ до того ж забезпечує енерго- і ресурсозбереження. На культурних сіножатях в умовах кліматичних змін та із використанням сучасних сортів злакових трав продуктивність є високою і становить на фоні Р45К120 до 6,4-8,5 т/га корм од., а за внесення N90Р45К120 відповідно — 8,1-10,4 т/га. Внесення азотних добрив на пасовищах і культурних сіножатях слід починати з 2-го року користування травостоєм. Починаючи з 2-го року користування травостоєм, вміст поживних елементів у ґрунті не перевищує гранично допустимих концентрацій і підтверджує велику охоронну здатність лучних травостоїв як природного фільтра, який захищає довкілля від забруднення. Аналогією є дія багаторічних трав і на прилеглих схилових землях. Орієнтовна тривалість пасовищного періоду становить 170-180 діб, а укісних конвеєрів — упродовж 145-ти днів. Запроваджувати такі конвеєри доцільно як з економічного так і з енергетичного погляду. Висновки. Для раціонального використання осушених торфових ґрунтів і прилеглих схилів із урахуванням економічної, енергетичної й екологічної доцільності слід створювати на них поліпшені і культурні сіножаті і пасовища з продуктивністю за внесення Р45К120 7,13-11,5 т/га сухої маси і за повного мінерального удобрення — 8,49-13,2 т/га. Тривалість пасовищного періоду становить 185 днів і зеленого конвеєра — 145 днів. Ці угіддя є природним фільтром, що захищає річки від забруднюючих речовин і поєднує високопродуктивне їх використання з покращенням екологічних умов басейнів річок.
Опубліковано
2021-03-25