Аналіз водозабезпеченості меліорованих земель у межах осушувальної системи «Мар’янівка» Рівненської області

  • Л. Кузьмич -
  • О. Козицький -
  • С. Усатий -
  • Н. Мозоль -

Анотація

Мета. Здійснити аналіз водозабезпеченості меліорованих земель осушувальної системи «Мар’янівка» для можливості ведення ефективного сільськогосподарського виробництва. Методи. Польовий, інформаційно-аналітичний, розрахунково-порівняльний, математико-статистичний. Результати. Наведено отримані результати польових обстежень та досліджень, що були здійснені у 2020 р. Гідрологічні розрахунки виконано за матеріалами річок-аналогів упродовж усього періоду спостережень згідно із загальноприйнятою методикою та діючими нормативами. За результатами аналізу первинної документації та візуального обстеження встановлено, що наявний технічний стан осушувальної системи «Мар’янівка» не дає можливості забезпечити регулювання водно-повітряного режиму меліорованих земель. Необхідність двостороннього регулювання зумовлена недостатнім водозабезпеченням сільськогосподарських угідь у маловодні та дуже маловодні роки внаслідок значної нерівномірності внутрішньорічного розподілу стоку, зокрема дуже малими об’ємами стоку у вегетаційний період. Висновки. Стік води на осушувальній системі «Мар’янівка» характеризується значною нерівномірністю. У багатоводні і середні роки на період весняної повені припадає майже половина річного стоку, а в маловодні і дуже маловодні роки весняний стік може перевищувати 80 % стоку за рік. У маловодні роки стік у травні становить близько 10 % річного, а в наступні 4 міс. — у сумі лише 2,5 % в маловодні роки і 1,6 % — у дуже маловодні. Відповідно, у маловодні роки об’єм стоку за ці самі 4 міс. становить 39,1 тис. м3, а в дуже маловодні — лише 14,7 тис. м3. Забезпечення зволоження меліорованих земель у межах осушувальної системи «Мар’янівка» та регулювання рівнів ґрунтових вод у літній період можливе лише за рахунок акумуляції стоку у травні та часткової акумуляції повеневого стоку способом улаштування додаткових ємностей на ділянках систем, де немає загрози підтоплення території.
Опубліковано
2021-03-25