Вимогливість сучасних сортів пшениці озимої до мінерального живлення

  • М. Мірошніченко -
  • Є. Панасенко -
  • А. Звонар -
  • О. Леонов -
  • Ю. Галасун -
  • В. Гаврилюк -

Анотація

Мета. Визначити вміст елементів живлення у основній і нетоварній продукції сортів пшениці озимої, що нині вирощуються в Україні. Методи. Дослідження проводили впродовж 2016-2020 рр. на двох об’єктах сортовипробування у лісостеповій зоні України, на виробничих полях у Західному Поліссі, Правобережному та Лівобережному Лісостепах, зі статистичним аналізом хіміко-аналітичних даних. Результати. За узагальненням даних щодо вмісту NPK та мікроелементів у вибірці 167-ми ділянок вирощування пшениці озимої виявлено особливості сучасних сортів щодо накопичення елементів живлення в основній та нетоварній продукції пшениці озимої. Сучасним сортам притаманне більш вузьке співвідношення N:P2O5 у зерні (1:0,30), що відрізняється від встановленого розробленими до цього часу нормативами (1:0,34-0,35), а також значно вище накопичення калію у соломі. Уміст елементів живлення у зерні має значно менший коефіцієнт варіації (11-15 %), ніж у соломі (29-70 %). Встановлено високу варіабельність мікроелементного складу зерна та соломи, особливо кобальту та заліза. Запропоновано використовувати в якості нормативних не середньоарифметичні значення, а середні геометричні. Виявлені особливості хімічного складу основної та нетоварної продукції відзначено на всіх об’єктах дослідження. Висновки. Визначено уточнені параметри виносу елементів живлення з урожаєм пшениці озимої сортів сучасної селекції, які складають (кг/т): для зерна N — 21,6, P2O5 — 6,5, K2O — 4,6, для соломи — 4,9, 1,1 та 17,5 відповідно. Середні параметри вмісту мікроелементів у кінцевій продукції пшениці озимої становлять (мг/кг): для зерна — Zn — 19, Co — 0,51, Fe — 37, Mn — 30, Cu — 2,1, для соломи — Zn — 1,8, Co — 0,52, Fe — 27, Mn — 12, Cu — 0,6. Сучасним сортам притаманна підвищена вимогливість щодо накопичення азоту відносно фосфору та калію у зерні, а також збільшене накопичення калію у соломі.
Опубліковано
2021-04-25