Вплив умов медозбору на продукування бджолами маточного молочка

  • О. Міщенко -
  • О. Литвиненко -
  • К. Афара -
  • Д. Криворучко -

Анотація

Мета. Дослідити біологічний потенціал продукування маточного молочка бджолами в умовах підтримувального та інтенсивного медозборів. Методи. Лабораторні (визначення маси маточного молочка), зоотехнічні (облік кількості маточних личинок у бджолиних сім’ях), етологічні (орієнтація бджіл у біляльотковому просторі) та статистичні (біометрична обробка експериментальних даних). Вперше в умовах виробництва продукції бджільництва проведено порівняльний аналіз отримання бджолиного маточного молочка за підтримувального та інтенсивного медозборів. Виробництво маточного молочка ґрунтувалося на технологічному процесі штучного виведення маток, який переривається через 72 год після прищеплення личинок. Сім’ї-виховательки для прийому личинок формували способом неповного осиротіння. Cпосіб неповного осиротіння бджолиної сім’ї полягав у тому, що бджолину матку ми не ізолювали повністю від бджолиної сім’ї. Для цього бджолину сім’ю ділили навпіл суцільною діафрагмою, в яку був вмонтований блок ганіманівської решітки, таким чином ізолювали бджолину матку. Для льоту бджіл-збиральниць нектару й обніжжя залишали відкритим льоток лише у відсіку, де знаходилася бджолина матка. У процесі проведення дослідження застосовано спосіб використання бджолиних сімей для виробництва бджолиного маточного молочка за одночасного збирання бджолами нектару й квіткового пилку за умов порівняно невеликого підтримувального та інтенсивного медозборів. Результати. Розроблено й апробовано технологічний спосіб формування та використання сімей-виховательок під час отримання маточного молочка, що істотно зменшив витрати праці і коштів за його виробництва. Висновки. За умов підтримувального медозбору було виявлено позитивний вплив принесення нектару на прийом личинок у гніздах сімей-виховательок. В умовах різних типів медозбору (підтримувального та інтенсивного) для виробництва маточного молочка за способу неповного осиротіння можливе використання бджолиних сімей української і карпатської порід.Виявлено незначну перевагу бджолиних сімей української степової породи над бджолиними сім’ями карпатської породи щодо продукування маточного молочка.
Опубліковано
2021-04-25