Урожайність насіння буркуну білого однорічного залежно від ширини міжрядь і доз азотного добрива

  • Р. Вожегова -
  • А. Влащук -
  • О. Дробіт -
  • О. Влащук -

Анотація

Мета. Встановити особливості формування елементів структури та врожайності насіння буркуну білого однорічного сортів Південний і Донецький однорічний залежно від ширини міжрядь і доз азотного добрива в незрошуваних умовах Півдня України. Методи. Польовий — для спостереження за ростом і розвитком рослин, погодно-кліматичними умовами навколишнього середовища та іншими досліджуваними чинниками; візуальний — виявлення фенологічних змін рослин буркуну однорічного; вимірювально-ваговий — визначення параметрів структури врожаю, урожайності; математико-статистичний — для проведення дисперсійного аналізу і статистичної обробки даних з метою оцінки достовірності отриманих результатів досліджень. Результати. Оптимізація елементів технології вирощування буркуну білого однорічного впливає на насіннєву продуктивність культури. Дослідженнями доведено, що сорт Південний у незрошуваних умовах Півдня України формує на 38 кг/га, або на 9,1% більшу врожайність насіння порівняно із сортом Донецький однорічний. Максимальна середня врожайність насіння на рівні 439 кг/га була за ширини міжрядь 45 см, що більше за показники інших варіантів використання міжрядь на 8,4–19,6%. Висновки. Установлено, що найбільший вплив на формування насіннєвої продуктивності культури мала доза внесення азотного добрива (фактор С) — 71,21%, частка впливу сортового складу (фактор А) становила 6,3%, ширини міжрядь (фактор В) — 17,2%. У середньому за 2016–2018 рр. максимальну врожайність насіння — 556 кг/га було отримано за сівби буркуну білого однорічного сорту Південний із використанням ширини міжрядь 45 см і внесенням дози азотного добрива N60.
Опубліковано
2021-05-25