Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сорго зернового та вихід біопалива

  • Л. Правдива -

Анотація

Мета. Визначити вплив способів сівби насіння сортів сорго зернового на енергетичну продуктивність посівів в умовах Правобережного Лісостепу. Методи. Польовий — для вивчення біологічних, екологічних особливостей росту і розвитку продуктивності та якості культури (спостереження, одержання кореляцій, дотримання обліку зміни умов та обліку результатів); лабораторний — для виявлення взаємозв’язку між рослиною і середовищем (аналізи рослин і ґрунту); узагальнювальний — для встановлення загальних властивостей та ознак об’єктів; математико-статистичний — для опрацювання експериментальних даних з метою підвищення обґрунтованості висновків. Результати. На основі проведених досліджень установлено, що найбільша врожайність зерна і біомаси спостерігалася за сівби насіння сорго зернового сортів Дніпровський 39 та Вінець із шириною міжрядь 45 см і густотою стояння рослин 200 тис. шт./га. Так, у сортів Дніпровський 39 урожайність зерна та біомаси становила відповідно 7,4 т/га і 44,6 т/га, Вінець — 5,1 т/га та 36,9 т/га. За інших способів сівби, а саме: ширини міжрядь 15 та 70 см і густоти стояння рослин 150 та 250 тис. шт./га урожайність була дещо нижчою. Вихід біоетанолу та твердого біопалива в цьому варіанті досліду був найвищим і становив у сортів Дніпровський 39 — 2,44 та 10,30 т/га, Вінець — 1,68 та 8,52 т/га. Високий загальний вихід енергії з рідкого та твердого біопалива, отриманий з 1 га сорго зернового сортів Дніпровський 39 та Вінець, забезпечується за густоти стояння рослин 200 тис. шт./га та ширини міжрядь 45 см. Висновки. Уперше в умовах Правобережного Лісостепу встановлено енергетичну продуктивність сорго зернового залежно від способів сівби насіння. Досліджено, що найкраще розвивалися та формували енергетичну продуктивність рослини сорго зернового за сівби насіння із шириною міжрядь 45 см і густотою стояння рослин 200 тис. шт./га, які нами рекомендовано для вирощування в Правобережному Лісостепу. За цього способу сівби отримано високу продуктивність зерна й надземної маси досліджуваних сортів сорго зернового та найвищий вихід біопалива і загальний вихід енергії з нього.
Опубліковано
2021-05-25