Накопичення Pb і Cd у м’язовій тканині та печінці бугайців за їх годівлі різними силосами

  • І. Савчук -
  • С. Ковальова -
  • І. Ящук -

Анотація

Мета. Оцінити вплив годівлі бугайців силосом із 4-компонентної сумішки ярих злаково-бобових зернофуражних культур (овес + пелюшка + люпин вузьколистий + вика яра) порівняно з силосом із пайзи на рівень накопичення Pb і Cd у їхній м’язовій тканині та печінці. Методи. Сформовано 2 групи піддослідних бугайців: І група (контрольна) — згодовували злаково-бобовий силос; ІІ група (дослідна) — отримувала експериментальний силос із пайзи. Підготовку зразків рослинного та тваринного походжень для встановлення в їхньому складі важких металів здійснювали методом сухої мінералізації, аналіз — на атомно-абсорбційному спектрофотометрі «Квант-2А». Результати. Визначено концентрацію важких металів у кормах раціонів піддослідних тварин. Установлено, що наявність у кормах Pb і Cd призводить до їхнього накопичення у найдовшому м’язі спини і печінці бугайців. Згодовування молодняку великої рогатої худоби різних силосів вплинуло на накопичення важких металів у продукції. Наразі концентрація Pb і Cd у найдовшому м’язі спини і печінці бугайців виявилася нижчою від гранично допустимої концентрації. Висновки. Заміна у раціонах багатокомпонентного силосу зі злаково-бобових культур (овес + пелюшка + люпин вузьколистий + вика яра) на силос із пайзи за відгодівлі бугайців у ІІІ зоні радіоактивного забруднення негативно позначається на екологічній якості продукції, підвищуючи вміст важких металів у м’язовій тканині на 5,4–33,3%. Водночас коефіцієнт переходу Cd в найдовший м’яз спини виявився нижчим на 0,68% абс. у молодняку ІІ (дослідної) групи порівняно з контролем.
Опубліковано
2021-05-25