Вітчизняний досвід застосування схрещування в стадах корів українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід

  • М. Бащенко -
  • О. Бойко -
  • Ю. Сотніченко -
  • Є. Ткач -

Анотація

Мета. Вивчити вплив підбору плідників порід монбельярд, голштин і норвезька червона у стадах корів українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід на продуктивність молочної худоби. Методи. Аналіз експериментальних досліджень з питань застосування ефективних методів селекції, теоретичний аналіз, формулювання гіпотез, генеалогічні, біометричні та статистичні методи, оцінка продуктивних якостей тварин. Результати. Від помісних первісток отримано вищі надої за перші 100 і 200 днів лактації: на 240 кг та 517 кг (Р>0,999) від помісей української червоно-рябої молочної і породи монбельярд; на 338 кг (Р>0,99) та 883 кг (Р>0,999) від помісей української чорно-рябої молочної породи та норвезької. Аналогічно спостерігали перевагу помісей за показниками вмісту жиру та білка в молоці. Помісні корови-первістки переважали чистопородних ровесниць за показниками: меншим сервіс-періодом — на 24 дні (Р>0,99) серед помісей української червоно-рябої молочної і породи монбельярд; на 32 дні (Р>0,999) помісей української чорно-рябої молочної породи та норвезької, кількістю осіменінь на 1 плідне (менше на 1,4 раза серед помісей української червоно-рябої молочної і породи монбельярд; на 1,69 раза помісей української чорно-рябої молочної породи та норвезької), зросла збереженість поголів’я корів-первісток у стаді на 94,4 i 96,7%. Висновки. Помісні первістки, отримані від підбору плідників порід монбельярд і норвезька червона, переважали ровесниць, отриманих від голштинських бугаїв: за надоєм молока — на 324–425 кг (Р>0,999), вмістом жиру у молоці — на 0,14–0,61% (Р>0,95) і білка — на 0,09–0,13%, коефіцієнтами молочності, постійності лактації, відтворювальною здатністю та збереженістю первісток за 1-шу лактацію.
Опубліковано
2021-05-25