Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва на осушуваних землях Лівобережного Лісостепу України

  • Г. Воропай -
  • Н. Молеща -
  • В. Поліщук -

Анотація

Мета. Встановити сучасні тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва на осушуваних землях Лівобережного Лісостепу України та необхідність раціонального використання осушуваних земель для забезпечення ведення сталого агровиробництва в умовах змін клімату. Методи. Системний аналіз, узагальнення знань і матеріалів наукових досліджень щодо тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва на осушуваних землях, експериментальні методи на виробничих ділянках Лівобережного Лісостепу України. Результати. Визначено, що сучасне землеробство в Лівобережному Лісостепу ведеться за різних ґрунтово-кліматичних умов (тепло- і водозабезпеченості). Основним напрямом сільськогосподарського виробництва Сумської обл. є зернові та зернобобові культури, посіви яких становлять 59%. У період 1990–2020 рр. посіви пшениці озимої зменшилися в 1,3 раза, однак площі посівів кукурудзи на зерно зросли у 8,2 раза і займають 37 % посівних площ зернових і зернобобових культур. Посіви технічних культур збільшилися в 13,9 раза за рахунок розширення посівів соняшника, сої, ріпаку, посівні площі яких зросли відповідно у 16,6; 54,1 та 1,4 раза. Посіви цукрового буряка зменшилися майже у 150 разів, а його врожайність збільшилася майже у 2 рази. У структурі агровиробництва незначна частка припадає на  овочівництво та садівництво (до 1%). Деякі культури традиційної спеціалізації (буряки цукрові, льон-довгунець, коноплі та інші) втратили пріоритет. Сучасна структура посівних площ представлена такими економічно привабливими для агровиробників культурами як кукурудза на зерно, соняшник, пшениця, соя та картопля. Установлено, що наявний потенціал осушуваних земель використовується неефективно, а водорегулююча здатність меліоративних систем є невикористаним ресурсом для підвищення врожайності та сталого ведення сільськогосподарського виробництва в умовах змін клімату. Висновки. Установлено, що для сталого ведення сільськогосподарського виробництва у Лівобережному Лісостепу, основні напрями якого визначали на прикладі Сумської обл., потрібне раціональне використання наявного потенціалу осушуваних земель, а водорегулююча здатність меліоративних систем є невикористаним ресурсом підвищення урожайності вирощуваних культур.
Опубліковано
2021-05-25