Особливості об’єктивного процесу освоєння земельних ринкових відносин

  • П. Саблук -

Анотація

Мета. Визначити вплив політичних і соціально-економічних факторів на розвиток земельних відносин ринкового характеру в Україні. Методи. Загальнонаукові, наукової абстракції, аналізу та синтезу, логічності мислення. Результати. При визначенні вартості ресурсів у ринковій економіці слід враховувати найважливіший фактор — ресурс землі, який бере участь у виробленні продукції сільського господарства, що підтверджує економічне значення ринку землі. Це гарантує віддачу вкладень, адже кошти на оренду землі, її придбання та поліпшення будуть спрямовані на всі види діяльності підприємств. Основним завданням керівників регіональних органів управління, підприємств і селян є вміле застосування принципів підходу використання цієї методики. На основі рівнів гарантованих цін з’явиться можливість визначати ті види продукції, які матимуть збут на організованому ринку, що дасть можливість управляти доходами та витратами. Така підтримка сільськогосподарського виробництва забезпечує інтерес селянина до виробництва окремого виду продукції через ціну, дає змогу створювати додаткові робочі місця, отримувати прибуток для розв’язання соціально-економічних проблем села. Не менш важливою передумовою в організації економічних відносин є форми господарювання. Настав час визнавати, що на землі господарює фермер, і законодавчо його виробництво має бути фермерським, здатним під керівництвом господаря ефективно діяти. Висновки. Розвиток земельних відносин є невід’ємною і важливою складовою земельної аграрної реформи в Україні, продовження реалізації якої на сучасному складному етапі потребує чіткої регламентації з визначенням строків і принципів її вдосконалення. Кабінет Міністрів України повинен створити умови щодо обігу земель сільськогосподарського призначення з практичною реалізацією організаційно-економічних і правових заходів з урахуванням строків організації проведення суцільних перевірок щодо їх організаційно-правового стану. Зокрема, держава має визначити етапи та механізми поступового скасування різного роду обмежень і встановити перехідний період строком до 10-ти років.
Опубліковано
2021-05-25