Економічна сутність та архітектоніка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: теоретичний аспект

  • С. Іванів -

Анотація

Мета. Вивчення сутності поняття «ресурсний потенціал» сільськогосподарських підприємств та аналіз його архітектоніки. Методи. Абстрактно-логічний, метод тематичного аналізу, синтезу та групування для визначення основних принципів ефективності використання ресурсного потенціалу. Результати. Згруповано підходи до тлумачення категорії «ресурсний потенціал» сільськогосподарських підприємств. Наведено власне визначення поняття «ресурсний потенціал», враховуючи специфіку ведення діяльності підприємств сільського господарства. Доповнено структуру ресурсного потенціалу інформаційно-забезпечувальною складовою. Висновки. Визначено, що для характеристики категорії «ресурсний потенціал» варто вивчити базу ресурсів, які має сільськогосподарське підприємство, та проаналізувати можливості, якими можна скористатися для отримання економічної вигоди. Важливо розглядати ресурсний потенціал не тільки як сукупність наявних ресурсів, а й брати до уваги систему продуктивних сил, можливостей та здібностей працівників ефективно та доцільно застосовувати ресурси. Також важливу роль відіграють умови, за яких використовується ресурсний потенціал. Від ступеня сприятливості умов залежить показник ефективності застосування ресурсного потенціалу.
Опубліковано
2021-05-25