Актуальні технології підвищення продуктивності зернових культур у східній частині Північного Степу України

  • О. Вінюков -
  • А. Балян -
  • О. Бондарева -
  • Г. Чугрій -

Анотація

Мета. Визначення ефективності виробництва зернових колосових культур у східній частині Північного Степу України через розробку нових і вдосконалення наявних технологій вирощування пшениці озимої та ячменю ярого на засадах біологізації та ресурсозбереження. Методи: гіпотез — для вибору напряму досліджень, визначення актуальності роботи та розроблення схеми польового досліду; синтезу — узагальнення результатів досліджень і формування висновків; індукції — виявлення кращих варіантів дослідів; математичної статистики — для визначення істотності впливу досліджуваних факторів, точності дослідів, корелятивних взаємозв’язків між різними факторами. Результати. Дослідження виконували в 2015–2019 рр. на дослідному полі Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН. Схема досліду передбачала порівняльну характеристику 3-х технологій вирощування пшениці озимої сорту Богиня та ячменю ярого сорту Аверс: загальноприйнятої, органо-адаптивної та органічної. У посівах пшениці озимої за використання загальноприйнятої технології також було отримано найвищі показники довжини колосу (9,2 см), кількості зерен у колосі (27,8 шт.) та маси 1000 зерен (41 г). Маса 1000 зерен ячменю ярого найбільшою була при застосуванні органо-адаптивної та органічної технологій вирощування (50,3 г). За використання загальноприйнятої технології цей показник знизився на 1,3 г. Найбільша врожайність пшениці озимої була за загальноприйнятої технології вирощування і становила 6,69 т/га, за органо-адаптивної — 6,59 т/га. Із застосуванням органічної технології врожайність зерна пшениці озимої була на 0,54 т/га нижчою, ніж за органо-адаптивної та на 0,64 т/га нижчою порівняно із загальноприйнятою. Установлено, що найбільшу врожайність зерна ячменю ярого забезпечила органо-адаптивна технологія вирощування (3,79 т/га), водночас за загальноприйнятої — урожайність знизилася на 0,2 т/га, за органічної — на 0,47 т/га порівняно з органо-адаптивною технологією. Рівень рентабельності вирощування пшениці озимої (161,7%) та ячменю ярого (152,9%) був найвищим при застосуванні органо-адаптивної технології. Висновки. Використання запропонованих органо-адаптивної та органічної технологій вирощування зернових колосових культур на засадах біологізації та ресурсозбереження є ефективним і актуальним у промисловому регіоні східної частини Північного Степу України.
Опубліковано
2021-07-25