Ефективність заходів підтримання продуктивності лучних травостоїв довготривалого використання

  • О. Вишневська -
  • О. Маркіна -

Анотація

Мета. Встановити вплив системи удобрення та щорічного поліпшення кормових угідь довготривалого використання способом підсіву насіння малими нормами на врожайність трав і поживність кормів. Методи. Польовий — для встановлення біометричних даних, лабораторний — для агрохімічного аналізу кормів, статистичний. Результати. За результатами наукових досліджень упродовж 2016–2020 рр. установлено позитивний вплив щорічного поліпшення кормових угідь довготривалого використання малими нормами висіву трав на їх ботанічний склад, урожайність та якість корму. Так, кількість пагонів на одиницю площі збільшилася в середньому на 10% — з 1922 до 2108 шт./м2. У структурному складі частка бобового компонента за пасовищного використання становила до 35, за сировинного — до 43%. Установлено негативний вплив інтенсивної системи удобрення на структурний склад травосумішок (зменшення бобового компонента на 43–69%). У середньому за роки досліджень урожайність травосумішок за пасовищного використання становила 14,1–23,9 т/га зеленої або 3,2–5,5 т/га сухої маси, кормових одиниць — 2,15–3,61, перетравного протеїну — 0,32–0,71 т/га; за сировинного використання — 31,7–51,0 т/га зеленої або 7,0–11,0 т/га сухої маси, кормових одиниць — 4,32–7,18, перетравного протеїну — 0,54–0,86 т/га, залежно від удобрення та складу травосумішок. За використання органо-мінерального добрива Екоплант кількість пагонів з одиниці площі збільшилася на 6–9%, за внесення комплексного мінерального добрива N16Р16К16 — на 6–32% та за інтенсивної системи удобрення — на 8–24%. Урожайність збільшувалася відповідно на 18–28, 49–56 та 13–25%, залежно від групи стиглості травосумішок і напряму їхнього використання. Щорічне поліпшення сприяє більш вирівняному надходженню кормів з них у період вегетації. Установлено, що найбільш економічно доцільною є система удобрення комплексними добривами в нормі N16Р16К16, яка дає змогу знизити собівартість зеленого корму на 7,6–33,4%. Висновки. Щорічне поліпшення кормових угідь невеликими нормами висіву компонентів в умовах зміни клімату сприяє повноцінному відновленню травостою. Використання комплексних мінеральних добрив у нормі N16Р16К16 сприяє зниженню собівартості зеленого корму на 33,4%.
Опубліковано
2021-07-25