Сортові особливості накопичення фенольних речовин у плодах черешні в умовах Південного Степу України

  • І. Іванова -
  • М. Сердюк -
  • Т. Тимощук -

Анотація

Мета. Обґрунтувати частку впливу стресових погодних чинників і сортових особливостей на процес формування фонду фенольних речовин у плодах черешні. Методи. Польові (оцінка впливу погодних чинників на вміст фенольних речовин), лабораторні (визначення вмісту поліфенолів), аналітичні і математико-статистичні методи дослідження впливу факторів А (рік), В (сорт), взаємодії факторів АВ на формування фонду фенольних речовин у плодах черешні. У плодах 33-х дослідних сортозразків 3-х термінів достигання визначали вміст фенольних речовин за стандартною методикою за допомогою реактиву Фоліна-Деніса. Результати. Установлено, що за середнім умістом фенольних речовин серед сортів раннього терміну достигання виокремлено плоди сорту Казка (203,17 мг/100 г). Оптимальними показниками варіативності та середнім умістом поліфенольних речовин відзначено плоди сорту Рубінова рання (175,27 мг/100 г; Vр=15,0). Найбільш перспективними щодо технології із сортів середнього та пізнього термінів достигання відзначено сорти Любимиця Туровцева (226,85 мг/100 г, Vр=12,6%), Удівітєльна (288,55 мг/100 г, Vр=11,1%). Для груп сортів раннього та пізнього термінів достигання домінувальний вплив на формування фенольних речовин мали погодні умови (фактор А). Для груп сортів середнього терміну достигання на накопичення досліджуваного показника більше впливали сортові особливості (фактор В). Висновки. Доведено, що впродовж періоду досліджень домінувальний вплив на формування фонду фенольних речовин для ранньої та пізньої груп сортів мали погодні умови. Для групи сортів середнього терміну достигання на накопичення фенольних речовин виявлено більший вплив сортових особливостей. З огляду на отримані результати 2-факторного дисперсійного аналізу прогнозувати вміст фенольних речовин у плодах черешні раннього та пізнього термінів достигання доцільно за середніми значеннями, а не окремо для кожного помологічного сорту.
Опубліковано
2021-07-25