Патоморфологічні зміни у домашніх голубів за експериментального зараження Eimeria species

  • П. Люлін -
  • М. Богач -
  • Л. Ляхович -
  • А. Ульяницька -

Анотація

Мета. Установити патоморфологічні зміни у внутрішніх органах домашніх голубів (Columba livia domestica Linnaеus, 1758) за експериментального еймеріозу. Методи. Використано методи: клінічного спостереження, копрологічного дослідження, патологоанатомічного розтину трупів дослідних голубів, аналізу секційних досліджень, патогістологічного дослідження зразків відібраних органів (кишечнику, печінки, селезінки та бурси Фабриціуса). Піддослідних клінічно здорових голубів експериментально інвазували перорально спорульованою культурою ооцист Eimeria spp. (E. labbeana — 74,6%, E. сolumbаe — 21,9%, E. сolumbarum — 3,5%) і протягом 8-ми діб досліджували динаміку виділення ооцист методом Фюллеборна, після чого піддавали евтаназії з подальшим проведенням патоморфологічних досліджень. Результати. Отримані дані свідчать, що за експериментального еймеріозу у дорослих голубів розвиваються: помірна гіперплазія лімфоїдних вузликів ворсинок 12-палої кишки, дифузний поверхневий десквамативний дуоденоєюніт з серозним набряком і лімфоцитарною інфільтрацією кишкових ворсинок, конгестія селезінки з розвитком локального або дифузного гемосидерозу, затримка інволюційної атрофії вузликів у бурсі Фабриціуса, гіперплазія лімфоїдних вузликів печінки, розвиток помірних дегенеративних змін гепатоцитів, гемостазу у центральних і міжчасточкових венах. Висновки. У голубів за гострого експериментального еймеріозу, згідно з результатами дослідження домінували гіпер­пластичні процеси лімфоїдних структур, розміщених у кишкових ворсинках 12-палої кишки, у селезінці, бурсі Фабриціуса, печінці. У бурсі Фабриціуса виявлено ознаки затримки інволюційних процесів. У кишковому каналі найтяжчі патології локалізувалися у межах 12-палої та порожньої кишок.
Опубліковано
2021-07-25