Результати експериментальних досліджень блоково-модульного сільськогосподарського агрегату

  • В. Булгаков -
  • В. Адамчук -
  • В. Кувачов -

Анотація

Мета. Підвищення техніко-експлуатаційних показників блоково-модульного орного агрегату шляхом демпфірування його вертикальних коливань за рахунок створення пружно-дисипативного зв’язку його технологічного і енергетичного модуля (трактора). Методи. Експериментальні дослідження орного блоково-модульного агрегату ґрунтувалися як на загальноприйнятих стандартних, так і на спеціально розроблених оригінальних методиках із використанням тензометричного вимірювального комплексу і записом вихідних сигналів на ПК за допомогою аналогово-цифрового перетворювача. Обробку отриманих даних проводили на ПК із використанням кореляційного і дисперсійного аналізів. Результати. Проведеними експериментальними дослідженнями доведено, що створення раціонального пружно-дисипативного зв›язку трактора і технологічного модуля модульного енергетичного засобу дає можливість отримати бажані амплітудно-частотні та кореляційно-спектральні характеристики вертикальних коливань блоково-модульного сільськогосподарського агрегату, зменшити дисперсію коливань крутного моменту на валу відбору потужності трактора в 10 разів. Висновки. Створення пружно-дисипативного зв’язку трактора і технологічного модуля в агрегаті з коефіцієнтом опору 1,65 кН·с/м на оранці дало змогу зменшити в 3–4 рази дисперсію вертикальних коливань блоково-модульного агрегату, підвищити продуктивність його роботи на 6% і зменшити витрати палива на 12,4%. У результаті раціонального дроселювання гідросистеми заднього навісного механізму енергетичного модуля блоково-модульного агрегату зі зменшенням дисперсії вертикальних коливань орного блоково-модульного агрегату усуваються коливання з частотами понад 2 Гц. У міру зменшення їх інтенсивності вплив на організм оператора послаблюється і продуктивність його праці зростає. Інтенсивність прискорень вертикальних коливань при цьому зменшується до 1 м/с2, що зумовлює його роботу з допустимим рівнем стомлюваності до 8-ми годин.
Опубліковано
2021-07-25