Сорго цукрове на осушуваних органогенних ґрунтах Лівобережного Лісостепу України

  • О. Опанасенко -
  • С. Перець -

Анотація

Мета. Визначити залежність продуктивності сорго цукрового від елементів технології його вирощування в умовах осушуваних органогенних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України. Методи. Польовий — для спостереження за ростом і розвитком рослин, формування їхньої врожайності, оцінки дослід­жуваних елементів технології вирощування; вегетаційний — дослідження росту, розвитку та продуктивності рослин сорго цукрового залежно від добрив, попередників та обробітку ґрунту; вимірювальний та вимірювально-ваговий — для визначення врожайності, водного режиму ґрунту; лабораторний — для визначення кількісних і якісних характеристик агрохімічних і фізико-хімічних властивостей торфовища; статистичний — установлення достовірності отриманих результатів досліджень; розрахунково-порівняльний — для оцінки економічної та енергетичної ефективності основних елементів технології вирощування сорго цукрового на осушуваних торфовищах Лівобережного Лісостепу. Результати. Вирощування сорго цукрового в умовах осушуваних органогенних (торфових) ґрунтів Лівобережного Лісостепу передбачає такі елементи технології: фрезування дернини багаторічних сінокісно-пасовищних угідь довготривалого користування на глибину 10–12 см з наступною оранкою на 22–25 см. Для поліпшення ефективності використання пласта багаторічних трав як попередника сорго цукрового здійснюють сівбу гірчиці білої на сидерат. Передпосівний весняний обробіток передбачав 2-разове дискування площі на 10–12 см з унесенням перед останнім дискуванням К60. Сівбу проводили, коли ґрунт прогрівався на глибину 5 см до 12–15оС, широкорядним способом (із шириною міжрядь 70 см) на глибину 4–5 см. Норма висіву насіння — 6 кг/га. Висновки. Установлено, що технологія, яка передбачає розміщення сорго цукрового після багаторічних сінокісно-пасовищних угідь довготривалого користування трав + гірчиця біла на сидерат за поверхневого обробітку ґрунту (10–12 см) і внесення К60, забезпечує вихід зеленої маси 77,6 т/га; сухої маси — 21,8 т/га, теплової енергії — 370 ГДж/га. Вирощування сорго цукрового за такої технології забезпечує отримання найвищої рентабельності — 210% за найменшої собівартості продукції — 133 грн/га і умовно-чистого прибутку — 6,1 тис. грн/га та найкращий показник Кее — 11,2.
Опубліковано
2021-07-25