Вплив технологічних способів вирощування на формування врожайності еспарцету в умовах Лісостепу Правобережного

  • Е. Лихошерст -

Анотація

Мета. Вивчити особливості формування врожайності вегетативної маси еспарцету залежно від елементів технології його вирощування. Методи. Закладання польового досліду, вимірювально-розрахунковий — для обліку врожайності. Результати. У процесі наростання вегетативної маси рослин сортів еспарцету інтенсивніший її приріст відбувався за формування першого укосу. Інтенсивність приросту надземної маси під час формування другого укосу була майже вдвічі нижчою. Найпродуктивнішим виявився сорт Аметист донецький за використання заходів інтенсифікації, зокрема інокуляції та удобрення. Висновки. У ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Правобережного за вирощування на чорноземах типових малогумусних еспарцет сорту Аметист донецький формує максимальну врожайність вегетативної маси на рівні 43,03 т/га за 2 укоси при внесенні повного мінерального добрива в нормі N45Р60К90 та проведенні передпосівної інокуляції насіння ризоторфіном.
Опубліковано
2021-07-25