Вплив диференціації азотного удобрення темно-каштанового солонцюватого ґрунту на його агрохімічні показники та врожайність сільськогосподарських культур

  • О. Носоненко -
  • М. Захарова -
  • Л. Воротинцева -
  • Ю. Афанасьєв -

Анотація

Мета. Установити особливості впливу диференціації (адресного нормування) внесення мінеральних азотних добрив на агрохімічні показники темно-каштанового слабосолонцюватого ґрунту (вміст мінерального азоту і гумусу) та врожайність сільськогосподарських культур. Методи. Польовий — для вивчення впливу гіпсу та азотного удобрення на властивості темно-каштанового ґрунту та врожайність культур, лабораторно-аналітичний — для визначення вмісту мінерального азоту і гумусу, математико-статистичні — для оцінки достовірності результатів досліджень. Результати. Внесення мінеральних азотних добрив зумовило тенденцію до зростання вмісту мінерального азоту в темно-каштановому слабосолонцюватому ґрунті. Удобрення й вирощування культур не вплинуло на мінливість умісту мінерального азоту, яка загалом у досліді лишилася помірною, коефіцієнт варіації не змінився. Попри те, що середня кількість азотного добрива, внесена сумарно на ділянки у варіанті диференційованого внесення, становить на 92,1 кг/га д. р. менше, ніж на ділянках із максимальним рівнем удобрення, врожайність не відрізняється від максимального рівня внесення і є достовірно вищою, ніж у варіанті середнього рівня внесення. Висновки. Встановлено, що під впливом вирощування сільськогосподарських культур і внесення азотних добрив забезпеченість темно-каштанового слабосолонцюватого ґрунту мінеральним азотом поліпшується за середнього та максимального рівнів удобрення. Встановлено, що відсутність удобрення або низькі дози азотних добрив сприяють збільшенню мінливості ґрунту за вмістом мінерального азоту, а високий рівень унесення (390 кг/га д. р.) за 6 років під 3 культури вирівнює цей показник. Спостерігалося зниження мінливості темно-каштанового слабосолонцюватого ґрунту за вмістом гумусу в орному шарі. Установлено стабільне достовірне підвищення врожайності зернових і кормових культур залежно від рівнів унесення азотних добрив. Диференціація внесення азотних мінеральних добрив дає змогу заощаджувати азотні добрива в кількості, еквівалентній майже 15 кг/га діючої речовини на рік у зерно-кормовій 6-пільній сівозміні за відсутності достовірного зниження врожайності на темно-каштанових слабосолонцюватих незрошуваних ґрунтах.
Опубліковано
2021-09-25