Ресурсозберігаючі технології вирощування ріпаку ярого в короткоротаційних сівозмінах

  • Є. Задубинна -
  • О. Тарасенко -
  • Т. Тарасенко -
  • Н. Царинок -

Анотація

Мета. Вивчення впливу різних способів обробітку ґрунту, доз мінеральних добрив і стимуляторів росту на формування продуктивності ріпаку ярого в умовах північної частини Лісостепу України. Методи. Польовий — для спостереження за ростом і розвитком рослин, формуванням їхньої врожайності й оцінки елементів технології вирощування; вегетаційний — для дослідження росту, розвитку і продуктивності рослин залежно від добрив, попередників та обробітку ґрунту; вимірювальний і вимірювально-ваговий — для визначення врожайності; лабораторний — для визначення кількісних та якісних характеристик агрохімічних і фізико-хімічних властивостей; статистичний — для встановлення достовірності отриманих результатів досліджень; розрахунково-порівняльний — для оцінки економічної та енергетичної ефективності основних елементів технології вирощування. Результати. Наведено результати (2019–2020 рр.) досліджень із впливу систем обробітку ґрунту та живлення на продуктивність ріпаку ярого cорту Магнат. Висновки. Встановлено, що для вирощування ріпаку ярого сорту Магнат на чорноземах типових кращим агрозаходом є полицевий обробіток ґрунту (оранка) та внесення розрахункових доз добрив із застосуванням цитокініну й амінокислот. За такої технології у варіанті з унесенням N90P60K90 + цитокінін + амінокислоти зростає продуктивність рослин і формується найвища середня врожайність насіння ріпаку ярого — 1,79 т/га; отримано чистий прибуток — 7897 грн/га, собівартість урожаю — 18058 грн, рівень рентабельності — 44%, витрати сукупної енергоємності — 24,94 ГДж/га і коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) — 1,97%. Також, серед досліджуваних способів, за мінімального обробітку ґрунту з унесенням мінеральних добрив у дозі N16P16K16 середня врожайність ріпаку ярого становила 1,32 т/га, тоді як за технології прямої сівби (no-till) — лише 1,25 т/га. Проте саме застосування nо-till технології дає змогу зменшити енергетичні витрати під час вирощування ріпаку ярого, і є досить ефективним ресурсозберігаючим агротехнічним прийомом.
Опубліковано
2021-09-25