Вплив біометричних параметрів плоду горіха чорного (Juglans nigra L.) на проростання насінини

  • О. Рудник-Іващенко -
  • В. Дубровський -
  • М. Швед -

Анотація

Мета. Встановити вплив кількісних біометричних параметрів плоду горіха чорного на стан спокою його насінини. Методи. Результати досліджень опрацьовували за загальноприйнятими методиками у землеробстві, рослинництві, статистиці. Використано польовий — для збору плодів, вимірювально-ваговий — визначення параметрів плоду, спектрометричний, математико-статистичний — для проведення дисперсійного аналізу і статистичного опрацювання результатів досліджень з метою оцінки їх достовірності. Результати. Визначено взаємозв’язки біометричних параметрів плоду Juglans nigra L. — його розмірів, маси та товщини стінки шкаралупи, величини сили її розколювання, маси ядра на проростання зародка. Встановлено позитивну кореляційну залежність виходу ядра горіха від маси ендокарпію, зусилля для розколювання шкаралупи — від її маси. За 3-річними дослідженнями доведено обернено пропорційну залежність кількісних показників величини розколювання від маси ендокарпію, від чого залежить сила проростання насінини — чим менший ендокарпій, тим важче йому прорости. Визначено вплив процесу стратифікації на міцність шкаралупи та ендокарпію, вологість яких збільшується до 5-ти разів, що знижує їх міцність при розколюванні. Висновки. Установлено, що вихід ядра горіха залежить від маси ендокарпію; зусилля для розколювання шкаралупи горіха — від його маси і виявляє позитивну кореляцію з масою ядра; зусилля на розколювання 1 г маси обернено пропорційне масі ендокарпію і прямо пропорційне масі ядра. Чим менший ендокарпій, тим важче йому прорости; у процесі стратифікації змінюється вологість шкаралупи (практично в 5 разів) та ендокарпію загалом, внаслідок чого відбувається зниження його міцності при розколюванні.
Опубліковано
2021-09-25