Молекулярно-генетичний аналіз продукції свинарства щодо наявності ЦВС-2

  • Н. Рудова -
  • О.Ю. Лиманська -
  • В. Болотін -
  • Ю. Дунаєв -
  • О. Солодянкін -
  • А. Герілович -

Анотація

Мета. Провести молекулярно-генетичні дослідження продукції свинарства, зокрема, печінки, що реалізують на продуктових ринках м. Харків, щодо наявності геномного матеріалу цирковірусу свиней типу 2 (ЦВС-2). Методи. Екстракцію сумарної нуклеїнової кислоти, зокрема ДНК ЦВС-2, із гомогенату печінки, транспортованої до лабораторії на льоду, здійснювали за стандартною методикою. Детекцію генетичного матеріалу ЦВС-2 проводили способом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у стандартному форматі з використанням системи праймерів PCV-2 F/R, які обмежували фрагмент гена rep, що кодує репліказу вірусу, довжиною 408 – 421 пар нуклеотидів (п.н.), на ампліфікаторі Biometra TAdvanced. Для визначення довжини продуктів ампліфікації використовували маркери молекулярної маси з дискретністю 25 – 700 п.н. Для візуалізації результатів ампліфікації застосовували метод горизонтального гель-електрофорезу з наступним фотографуванням 1,5 %-х гелів з використанням програмного забезпечення Image Lab 5.2.1. Результати. Установлено, що 62,5 % досліджуваних зразків печінки, отриманої від клінічно здорових свиней, містять ДНК ЦВС-2, що свідчить про потребу посилення контролю за поширенням цього вірусу серед популяції свиней на території України. Висновки. На основі отриманих результатів досліджень установлено, що печінка свиней є потенційно небезпечною для споживачів через уміст ЦВС-2 внаслідок можливого впливу даного вірусу на інші збудники інфекційних захворювань при попаданні в організм, а також інфікування людини, яке не можна виключити з урахуванням відомої здатності ЦВС-2 долати видовий бар’єр. Показана необхідність проведення моніторингу продуктів свинарства, зокрема печінки, з застосуванням стандартного варіанта ПЛР.
Опубліковано
2021-09-25