Розроблення розрахункової математичної моделі асимет­ричного гичкозбирального агрегату

  • В. Булгаков -
  • В. Адамчук -
  • В. Надикто -
  • Є. Ігнатьєв -

Анотація

Мета. Розроблення основних положень теорії плоскопаралельного руху асиметричного гичкозбирального агрегату, що дасть змогу надалі здійснювати числове моделювання на ПК його оптимальних кінематичних і конструктивних параметрів, які зумовлюватимуть підвищення стійкості виконання технологічного процесу збирання гички буряку цукрового. Методи. При виконанні дослідження були використані методи побудови розрахункових математичних моделей сільськогосподарських машин і машинних агрегатів, засновані на теоретичній механіці, вищій математиці й основах теорії автоматичного керування. Виконані перетворення та спрощення отриманих диференціальних рівнянь руху спрямовані на їх подальше використання для числових розрахунків на ПК. Результати. У результаті проведеного аналітичного дослідження побудовано еквівалентну схему, на підставі якої розроблено розрахункову математичну модель плоскопаралельного руху асиметричного гичкозбирального агрегату в горизонтальній площині за умови, коли зв’язок колісного трактора та задньопричіпної гичкозбиральної машини здійснюється за допомогою циліндричного шарніру. За результатами математичного моделювання отримано нову систему лінійних диференціальних рівнянь другого порядку, що описує поперечне переміщення центра мас колісного трактора і поворот його повздовжньої осі симетрії на деякий кут навколо вказаного центра мас, а також кут відхилення задньопричіпної гичкозбиральної машини від повздовжньої осі симетрії трактора у довільний момент часу. Висновки. Побудовано еквівалентну схему, на підставі якої розроблено розрахункову математичну модель плоскопаралельного руху в горизонтальній площині асиметричного гичкозбирального агрегату. Отримано нову систему лінійних диференціальних рівнянь другого порядку, яка описує поперечне зміщення центра мас колісного трактора, а також кут відхилення задньопричіпної гичкозбиральної машини від повздовжньої осі трактора в довільний момент часу. На підставі отриманої системи диференціальних рівнянь є можливість досліджувати стійкість руху асиметричного гичкозбирального машинно-тракторного агрегату при виконанні ним технологічного процесу збирання гички буряку цукрового.
Опубліковано
2021-09-25