Перспективи вирощування міскантусу гігантського для покращення екосистемних послуг чорнозему опідзоленого важкосуглинкового

  • Ю. Цапко -
  • Я. Водяк -
  • В. Зубковська -
  • А. Холодна -

Анотація

Мета. Дослідити перспективи культивування міскантусу гігантського на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому для покращення його екосистемних послуг. Методи. Польові, лабораторно-аналітичні, розрахунково-порівняльні, математично-статистичні. Результати. Наведено отримані результати досліджень упродовж 2016–2020 рр. щодо впливу вирощування міскантусу гігантського на чорнозем опідзолений важкосуглинковий для поліпшення якості його екосистемних послуг. Установлено, що навіть у відносно посушливих умовах рослини міскантусу гігантського продукують значні обсяги біомаси, не знижуючи продуктивність ґрунту навіть без унесення добрив. Зокрема на 3-й рік культивування в 2018 р. урожай сухої біомаси міскантусу становив 14,3 т/га, у 2019 р. — 18,6 т/га, а у 2020 р. — 21,7 т/га, що еквівалентно 16,9 т кам’яного вугілля, або 7,4 т сирої нафти. Висновки. Культивування впродовж 5-ти років на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому міскантусу гігантського сприяло покращенню його екосистемних послуг: постачальної, регулювальної та послуги підтримання екосистем. Доцільність вирощування на ґрунтах сільськогосподарського призначення енергетичних культур другого покоління доведено можливістю отримання значної кількості біомаси, позитивним фіторемедіаційним упливом на ґрунт за рахунок: нівелювання прояву ерозії, збереження біорізноманіття, секвестрації Карбону та стійкого поліпшення агроекологічної ситуації в навколишньому середовищі.
Опубліковано
2021-09-25