Вплив екологізованих систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту та врожайність пшениці озимої

  • О. Дубицький -
  • О. Качмар -
  • А. Дубицька -
  • О. Вавринович -

Анотація

Мета. Вивчити вплив екологізованих систем удобрення (ЕСУ) на фізико-хімічні, агрохімічні та біохімічні показники родючості сірого лісового ґрунту та врожайність пшениці озимої. Методи. Польовий — для визначення впливу ЕСУ на фізико-хімічні, агрохімічні та біохімічні властивості сірого лісового ґрунту; лабораторний — для встановлення кількісних і якісних характеристик ґрунтового середовища; порівняльно-розрахунковий — для зіставлення рівнів урожайності пшениці озимої; математико-статистичний — для обґрунтування вірогідності результатів. Результати. Узагальнено особливості формування фізико-хімічних показників ґрунту за умов ЕСУ. На фоні соломи гороху (блок І) ЕСУ сприяли підлужненню ґрунту (рН(KCl)) на 0,25–0,29 од. щодо контролю, що істотно підвищувало вміст Са2+ і Мg2+ — на 12–32%, відносно контролю. Системи удобрення на фоні N60Р90К90 (блок ІІ) з додаванням гумусного добрива (ГД) або післядії гною знижували негативний ефект підкислення ґрунту, спричинений застосуванням N60Р90К90, та сприяли стабілізації вмісту Са2+ і Мg2+ у ньому. ЕСУ з додаванням ГД на фоні соломи або за умов внесення N60Р90К90 на фоні післядії гною відчутно поліпшували поживний режим, збільшували вміст рухомої і водорозчинної органічної речовини та посилювали розкладання лляної тканини на 37–49%, порівняно з контролем. Використання ЕСУ на основі соломи гороху забезпечувало врожайність пшениці озимої на рівні 3,96–4,28 т/га. В умовах ЕСУ з використанням N60Р90К90 на фоні післядії гною або сумісно з ГД врожайність пшениці озимої була в межах 5,31–5,42 т/га. Висновки. За умов вирощування пшениці озимої на сірому лісовому ґрунті значно поліпшилися показники родючості та зросла врожайність культури, особливо, у разі застосування ЕСУ: ГД на фоні соломи гороху + N30P45K45 + біостимулятор, а також N60Р90К90 + БС на фоні післядії гною.
Опубліковано
2021-09-25