Покращення технології забору дренажних вод, які фільтруються з водосховищ, та їх використання

  • В. Левицька -

Анотація

Мета. Запропонувати вдосконалену технологію водозабору системами протифільтраційного захисту територій від підтоплення з водосховищ та підготовки дренажних вод для водокористування. Методи. Аналітико-синтетичні — для аналізу сучасних наукових досліджень і розробки заходів для покращення технології водозабору протифільтраційними завісами від підтоплення з водосховищ; статистичні — для аналізу параметрів технологічного процесу; розрахункові — для створення імітаційної моделі протифільтраційної завіси з вакуумною сифонною технологією водозабору. Результати. З метою покращення екологічного стану територій, розташованих у зонах впливу дніпровських водосховищ, запропоновано вдосконалення конструктивних і технологічних параметрів для систем вертикального дренажу. Основну увагу приділено протифільтраційним системам з ерліфтним водовідбором із дренажних свердловин, зокрема захисту території Кам’янського поду (площа 6400 га), розташованому на лівому березі Каховського водосховища. Запропоновано вдосконалення протифільтраційних систем способом заміни ерліфтної технології водозабору зі свердловин на вакуумну сифонну для уникнення кольматації фільтрів. За результатами моделювання згідно з авторською методикою розрахунку вертикальних дренажів із сифонним водовідбором фільтраційних вод зі свердловин представлено 3 різних варіанти влаштування протифільтраційних завіс для гідрогеологічних умов Кам’янського поду. Також нами запропоновано використання дренажних вод, після їх відповідної підготовки, для задоволення місцевих водопотреб із метою уникнення втрат, пов’язаних із її транспортуванням на значні відстані. Розглянуто співвідношення добового використання води людиною для санітарно-гігієнічних, господарсько-побутових та питних потреб. Висновки. Для раціонального водокористування нами запропоновано використання ґрунтових вод, що спричиняють підтоплення територій, прилеглих до водосховищ, та перекачуються назад до водосховищ, використовувати для задоволення різних водопотреб. Тобто використовувати протифільтраційні завіси як інфільтраційні водозабори та повертати воду після використання та очищення до водосховищ.
Опубліковано
2021-09-25