Економічна й енергетична ефективність передпосівної обробки насіння огірків грибом Trichoderma viride

  • Г. Цехмістер -
  • Ю. Халеп -
  • О. Хареба -

Анотація

Мета. Дати економічну та енергетичну оцінки передпосівної обробки насіння грибом Trichoderma viride в технології вирощування огірка посівного у відкритому ґрунті. Методи. Польові досліди проводили відповідно до загальноприйнятих методичних рекомендацій. Економічну та енергетичну ефективність передпосівної обробки насіння огірків грибом Trichoderma viride визначали за методичними підходами, що ґрунтуються на порівнянні результату від певного агрозаходу з витратами на його проведення. Ціни на ресурси і сільськогосподарську продукцію прийнято на середньому фактичному рівні згідно з наявними статистичними даними. Для оцінки достовірності відмінностей між варіантами дослідів вираховували найменшу істотну різницю. Результати. Передпосівна обробка насіння грибом T. viride 017 сприяла зменшенню собівартості одиниці продукції на 777 грн/т (26,5%), зростанню умовного прибутку на 36654 грн/га та збільшенню розрахункового рівня рентабельності виробництва огірків на 104,4 в.п. Коефіцієнт енергетичної ефективності за енерговмістом основної продукції за передпосівної обробки насіння огірків грибом T. viride 017 становить 1,42 (44%). При цьому енерговміст урожаю огірків зростає на 39650 МДж/га (44,9%) завдяки підвищенню виходу продукції. Висновки. На основі результатів багаторічних польових дослідів сільськогосподарському виробництву пропонується використовувати передпосівну обробку насіння огірка посівного грибом T. viride 017, що є економічно та енергетично доцільним заходом у технології вирощування культури.
Опубліковано
2021-09-25