Закономірності прояву фізичної деградації в орних ґрунтах України та регіони підвищеного її ризику

  • І. Пліско -
  • К. Уваренко -
  • С. Крилач -
  • С. Накісько -

Анотація

Мета. Дослідити закономірності прояву фізичної деградації в орних ґрунтах України, виявити її особливості у різних природно-кліматичних зонах, установити регіони підвищеного ризику її прояву та запропонувати ефективні протидеградаційні заходи. Методи. Інформаційно-аналітичний — для аналізування літературних джерел з питань фізичної деградації орних ґрунтів; математико-статистичний — для виявлення достовірності здобутих результатів і розрахунку площ ґрунтів з ризиком прояву фізичної деградації; картографічний — для створення картографічних матеріалів щодо виокремлення проблемних територій прояву фізичної деградації. Результати. У результаті проведених досліджень виявлено основні причини поширення фізичної деградації орних ґрунтів: підвищена схильність гумусу до мінералізації та рухомості, переущільнення та знеструктурення, збільшення у макроагрегатах кількості великих і зменшення дрібних пор. Охарактеризовано особливості прояву фізичної деградації ґрунтів залежно від природно-кліматичної зони їх розташування. На основі створення та аналізу картографічних матеріалів виявлено проблемні території з фізичною деградацією ґрунту та розраховано їх площі за адміністративними областями України. Встановлено, що найбільшою схильністю до прояву фізичної деградації характеризуються ґрунти Херсонської обл. Також регіонами з підвищеним ризиком прояву фізичної деградації в ґрунтах є Запорізька, Полтавська та Київська області. Визначено принципи подолання фізичної деградації, запропоновано ефективні протидеградаційні заходи, головними з яких є мінімізація механічного впливу на ґрунт, дотримання бездефіцитного балансу органічної речовини та збереження агрономічно корисної структури. Висновки. Окреслено причини та наслідки фізичної деградації орних ґрунтів. Доведено актуальність виявлення ареалів схильності ґрунтів до фізичної деградації, проаналізовано особливості її прояву у різних природно-кліматичних зонах країни. Запропоновано основні засоби і принципи подолання фізичної деградації ґрунтів.
Опубліковано
2021-10-25