Режим зволоження чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення

  • О. Демиденко -

Анотація

Мета. Встановити закономірності формування сезонного режиму зволоження чорнозему опідзоленого сильнореградованого за довгострокового впливу інтенсивної, маловитратної та органічної системи удобрення в 5-пільній зерно-просапній сівозміні в умовах Центрального Правобережно-Придніпровського Лісостепу України. Методи. Польовий, лабораторно-аналітичний, математичний і статистичний. Результати. Встановлено, що в середньому за 2 ротації культур у сівозміні вихід сухої речовини основної продукції за органічної системи відносно інтенсивної системи удобрення був меншим на 3,5 т/га, а загальної біомаси — на 8 т/га. Незалежно від системи удобрення частка основної продукції у загальній фітомасі становила 26–28%. Співвідношення сухої речони основної продукції до побічної зростає від інтенсивної до органічної системи удобрення: від 1 до 1,58 та 1 до 2,29, що свідчить про більш інтенсивне наростання побічної продукції за органічної системи удобрення. Витрата продуктивного запасу вологи з ґрунту за органічної системи удобрення була меншою на 40 мм, а загальні витрати, включаючи атмосферні опади, були меншими на 305 мм або 15 % порівняно з інтенсивною системою удобрення. Коефіцієнти водоспоживання незалежно від системи удобрення відносно виходу сухої речовини основної продукції становили: Кв=103–113, а до загальної біомаси: Кв=28–30. Висновки. Зростання виходу сухої речовини основної та загальної біомаси пов’язане зі збільшенням витрат грунтової й атмосферної вологи. При цьому коефіцієнти водоспоживання культурами сівозміни і загалом за сівозміну мало змінюються незалежно від системи удобрення. У цілому за 2 ротації за органічної системи удобрення на формування врожаю витрачено на 70 мм вологи менше порівняно з інтенсивною системою удобрення. За органічної системи удобрення у критичні фази розвитку культур у сівозміні вологи було більше на 20 мм, а на момент збирання — на 80 мм відносно варіанта інтенсивного удобрення.
Опубліковано
2021-10-25